#งานเทศกาลลาบเมือง64 ยิ่งใหญ่ คอลาบแห่ร่วมงาน มีสมัครเข้า 43 ทีม ที.วี.เอเซียอับเดท คว้าเขียงทองคำ ส่วนเทพี-เทพบรุษ ลาบเมือง มีสาว-สวย หนุมาหล่อ เข้าประกวดถึง 70 คน


งานเทศกาลลาบเมือง64 ยิ่งใหญ่ คอลาบแห่ร่วมงาน มีสมัครเข้า 43 ทีม ที.วี.เอเซียอับเดท คว้าเขียงทองคำ ส่วนเทพี-เทพบรุษ ลาบเมือง มีสาว-สวย หนุมาหล่อ เข้าประกวดถึง 70 คน
ที่ลานอเนกประสงค์อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว วันที่ 4 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 20.00 น. ชมรมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลลาบเมือง 64 และมีการประกวดเทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาหารพื้นเมือง (ลาบ) การแต่งกายพื้นเมือง และ การอู้กำเมือง โดยมี ผศ.ดร. ณพิศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ น.อ.พิเศษ คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัด และ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานพิธีเปิดโดยวิธีสับหมูบนเขียง ประโคมด้วยกล้องสะบัดชัย เป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมงานที่แต่งกายพื้นเมืองงามหลายสีสวยงาม
ผลการแข่งขันการประกวดปรุงลาบเป็นที่ถูกปากของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ที.วี.เอเซียอัพเดท, คว้ารางวัลเขียงทองไปครอง รองชนะเลิศอันดับ 1. ทีม ลาบซาว, รองชนะเลิศอันดับ 2. ทีม ชุดไทยเชียงใหม่, ชมเชย ทีม เท็นคาราโอเก๊ะ, และทีม เชียงใหม่จิ๊บทัวร์. รางวัลการแข่งขันลาบลีลาได้แก่ทีมยะฮู้ววววว, รางวัลจัดผักกับลาบ ทีมนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ
ด้านการประกวดเทพีลาบเมือง ปี 2564 มีสาวงามเข้าประกวดมากเป็นประวัติการณ์ถึง 40 คน ผู้ครองตำแหน่งได้แก่ หมายเลข 51 นางสาว อสมาภรณ์ ปัญญาฟู รองอันดับ 1ได้แก่ หมายเลข 23 นส.มนัสนันท์ จันทวิภาค รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 39
นส.ดารารัตน์ ศรีเบญจรัตน์ รองอันดับ 3ได้แก่ หมายเลข 31นส. อณัฐฎา ฉัตรชมพู รองอันดับ 4
ได้แก่ หมายเลข 32 นส. ปิยมน ปกปิงเมือง
ขวัญวจสื่อมวลชน ได้แก่ หมายเลข 21
นส.ปานทิพย์ แซ่โง้ว
ส่วนการประกวดเทพบุตรลาบเมือง ปี 2564 มีหนุ่มหล่อเข้าประกวด 30 นาย ผู้ครองตำแหน่ง
ได้แก่ หมายเลข 3 นายธีรภัทร สิทธิชัย รองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 8 นายภัทรพล แลบุญมา
รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 นายกันตพล ชมพูพันธ์ รองอันดับ 3ได้แก หมายเลข 21
นายณัฐพล สมศักดิ์ รองอันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 24 นายพิสิฐพงษ์ ทองสถิตย์ ขวัญใจสื่อมวลชน
ได้แก่ หมายเลข 21 นายณัฐพล สมศักดิ์

 

Related posts