“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 17 เมษายน 2564  ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สืบสกุลเจ้าหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
                                                                                                                        ****************************

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังแถลงความพร้อมจัดงานฉลองสงกรานต์ “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋” มุ่งสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นมนต์เสน่ห์ของชาวล้านนา ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัย และป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวด

วันmuj (4 เม.ย. 64) ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และพันตำรวจเอก เจน โสภา ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงความพร้อมการจัดงานฉลองสงกรานต์ “สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นมนต์เสน่ห์ของชาวล้านนา
                                                                                                                ***************************
ชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเทศกาลลาบเมือง 64 กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมสืบสานอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของชาวภาคเหนือให้คงอยู่
วันที่ (4 เม.ย. 64) ที่ บริเวณลานอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผศ. ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้ร่วมกันเปิดงานเทศกาลลาบเมือง 64
ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของคนภาคเหนือให้คงอยู่สืบไป และยังถือเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวเหนือ ก่อนถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
                                                                                                                      ******************************
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 ไม่พบการเกิดจุดความร้อนขึ้นในพื้นที่ แต่ค่าคุณภาพอากาศยังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขแจ้งเตือนประชาชนงดกิจกรรมนอกบ้าน และเตรียมดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดจุดความร้อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ 5 อำเภอ
วันที่  (4 เม.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขาดเล็ก PM. 2.5 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
                                                                                                                    *****************************
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดปฏิบัติการ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก โดยให้จัดกำลังพลออกลาดตระเวน จาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเชียงดาว เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า บริเวณพื้นที่บ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เป็น 1 ในพื้นที่เฝ้าระวัง 9 ดอย ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3
                                                                                                                  ***************************
สาระ น่ารู้ …………….มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                                                                                              ****************************

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ ได้การแสดงเทิดพระเกียรติวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2564โดยมีท่านรองผู้ว่าฯ..คุณวีระพันธ์ ดีอ่อน..ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

และได้รับเกียรติจาก ..คุณกริชชัย เชื้อชมภู..ผู้พิพากษาหน.คณะในศาลภาค5. คุณสุดาภรณ์ สงวนสัตย์..นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนา ..คุณกรศิริ กรองสุดยอด ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศึกษาธิการจังหวัด ..คุณอุบลวรรณ ทะพิงค์แก.. ผอ.กลุ่มส่งเสริมศิลป ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน

******************************

“นายใหญ่กัซซัน” ทำบุญและดูงานก่อสร้างโบสถ์และพระประธานวัดช่างเพี้ยน วัดหน้าสนามกัซซันเลกาซี ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวกราบไหว้ทำบุญของพนักงานและแคดดี้ ของสนามกัซซันเลกาซี่และกัซซันพาโนราม่า ตลอดมาปีที่แล้ว

“คุณฟ้า” พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารกัซซันขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท  “กล่าวว่า” เนื่องในวันคล้ายวันเกิคคุณประวิทย์ เริงโพธิ์  (19เมย.) และวันคล้ายวันเกิดคุณหมอเอื้อชาติ (28เมย.) ผู้อันเป็นที่รักยิ่ง คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ได้เป็นประธานและเจ้าภาพ ร่วมหล่อพระประธานพระพุทธมหาจักรพรรดิ หน้าตัก 52 นิ้วเข้าโบสถ์

เพื่อเป็นพระประธานให้พนักงานกัซซันและชาวบ้านได้กราบไหว้ พร้อมร่วมกับทางวัดทำกฐินสามัคคีสร้างโบสถ์เล็กๆๆหลังนี้ต่อเนื่องมาหลายปี  ค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปและปีหน้า พระประธาน น่าจะปิดทองเรียบร้อยเหลืองอร่ามพร้อมโบสถ์เล็กๆๆ

คงรวบรวมกฐินอีกสักปีสองปีน่าจะสวยงามสำเร็จทิ้งสิ่งดีๆๆพุทธสถานไว้ให้กับชาวลำพูนและชาวกัซซันสนามกัซซันเลึ่ะกาซี่และสนามกัซซันพาโนราม่า ได้กราบไหว้และระลึกถึงกันตลอดไป สาธุอนุโมทนาบุญค่ะ ได้ทั้งบุญได้ทั่งมวลชน ได้ทั้งความสามัคคีของลูกน้องและชาวบ้านรอบๆๆสนาม ตลอดไปค่ะความสุขที่แท้จริงแห่งชีวิตค่ะ

************************

สวนสัตว์เชียงใหม่  เชิญสัมผัสกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ จุดลิงไทย โดยการให้หวานเย็นกลิ่นผลไม้ เพื่อให้สัตว์ที่อยู่ภายในคอกกักได้คลายร้อน ได้รับรสและสัมผัสอาหารที่แปลกใหม่

*******************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญเที่ยวลั้ลลาหน้าร้อน 🍭 สนุกปลอดภัยไร้กังวลที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 🦌🐹
ซัมเมอร์นี้ถ้าได้เที่ยวพักผ่อนชิลล์ๆสักที่…ชาร์จแบตช่วงวันหยุดยาว...ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว 👨‍👩‍👦‍👦 ไปชมความน่ารักของสัตว์หลากหลายชนิดอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมที่หลากหลาย 🐅🐎🦒คงจะดีต่อใจไม่น้อยเลย 😍😍 วันหยุดนี้ออกมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ 🧡🧡

📌 ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 👇
https://faceticket.net/queues/nightsafari/

*************************

นายพลทหารที่มีความเข้มข้นในการทำาน ขับเคลื่อนงานอย่างเฉียบขาด ในการปราบปรามยาเสพติด ทั่วภาคพื้นชายแดนภาคเหนือ นำกำลังขุดคุ้ย ลุยแหลกแหล่งต้นตอ ยาเสพติด พิชิตทุกแห่งหน ให้พื้นที่ประเทศไทย ลดหายมหันภัยร้าย ยาบ้า เฮโรอิน

พลตรีสุรจิต สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ
( รอง ผบ.ศป.บส.ชน.)

******************************

วงการกอล์ฟเมืองล้านนา คึกคัก นักออกรอบทั่วทุกท้องถิ่น หอบหิ้วแบกถุงกอล์ฟ ไปรวมตัวออกรอบ เชียงใหม่,ลำพูน กันอย่างสบายอุรา เพราะมีโปโมชั่นพิเศษ ทั้งลด ทั้งแจก แถม ในยามที่ภัยร้ายคุกคาม ทุกฝ่ายต่างร่วมใจ นำเศรษฐกิจท่องเที่ยว กลับคืนเมืองเหนือถิ่นล้านนาให้เร็วที่สุด

คุณ สุพชฌาย์ (โจ้)   เสวตไอยาราม  ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด ในเครือกัซซัน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

*****************************

ในยามที่มหันตภัยร้ายคุกคามเมืองเวียงพิงค์ ผู้บริหารหนุ่มใหญ่ มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม เชี่ยวชาญในการประสานงาน นำมาตราการต่างๆ นำองค์กรยืนหยัดให้บริการประชาชน อย่างราบรื่น และปลอดภัย

นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

**************************

นักข่าวรุ่นเก๋า ไฟยังลุกโชน มองงานข่าวเสริมสร้างสังคม ระดมมันสมอง มองทะลุปุโปร่ง ในการนำเสนอข่าวสารสู่สาธารณชน เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม ทุกวงการต่างชื่นชมในฝีมือ ครับผม

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโส ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชน ทีวี ออนไลน์

********************************

ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และแหล่งข่าว ทุกท่านครับ

 

 

Related posts