#รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะช้าง

วันที่ 3 เมษายน 2564 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ร่วมลงพื้นที่ กับนายวราวุธ ศิลป อาชา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และนาย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร

เพื่อติดตาม สถานการณ์ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยเดินทางไปบ่อบำบัด น้ำเสีย และบอกกำจัดขยะ เพื่อฟังบรรยายสรุป รวบรวม และการ บำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย บนเกาะล้าน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังหาดตาแหวน เพื่อดำน้ำสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ เสนออนุญาต กิจกรรมการเดิน ท่องเที่ยวใต้ทะเล บริเวณ เกาะล้าน

Related posts