“รอบทิศ สี่แคว”

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์” ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
(2 เมษายน 2564) เวลา 10.29 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์” ณ วัดตากฟ้า พะอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีฯ
                                                                                                                      ********************************
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะช่างอบจ.เดินทางมาที่ทำการ อบต.เจริญผล เพื่อดูแผนที่ของตำบลเจริญผลและตำบลตาสัง พร้อมทั้งดูแนวเส้นทางน้ำ เพื่อจะหาทางนำน้ำผ่านคลองมะเดื่อ เข้ามาบึงชุมแสงและส่งต่อมายังบึงเจ๊ก
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ,พลตำรวจโทเฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ,ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายนิมิตร ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.และคณะช่าง เดินทางไปอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยมีนายไพศาล เชี่ยวชาญเวช สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย นายสมศักดิ์ แก้วสาสุข กำนันตำบลเจริญผล นายยงยุทธ พรหมวิหาร กำนันตำบลตาสัง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 ตำบลและชาวบ้าน ร่วมประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล  อ.บรรพตพิสัย เพื่อดูแผนที่ของตำบลเจริญผลและตำบลตาสัง พร้อมทั้งดูแนวเส้นทางน้ำ เพื่อจะหาทางนำน้ำผ่านคลองมะเดื่อ เข้ามาบึงชุมแสงและส่งต่อมายังบึงเจ๊ก
โดยในเบื้องต้น จะต้องคิดหาวิธีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงสูงขึ้น ให้น้ำไหลเข้ามาตามลำคลองมะเดื่อ โดยไม่ต้องใช้การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อมีปริมาณน้ำที่มากเพียงพอจนน้ำเต็มคลองมะเดื่อ น้ำจะไหลต่อมายังบึงชุมแสง เมื่อน้ำเต็มบึงชุมแสงน้ำจะไหลเข้าคลองต่อไปยังบึงเจ๊ก จะทำให้บึงเจ๊กมีน้ำกักเก็บไว้ได้ในปริมาณมาก เพราะบึงเจ๊กมีความลึกกว่า 6 เมตร มีพื้นที่กว่า 50 ไร่  จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในปริมาณมากเพียงพอต่อการทำการเกษตร
                                                                                                                        *************************

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (COVID-19) แก่บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้าและเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสักขีพยานและให้กำลังใจในการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นำบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย จำนวน 500 ราย ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในครั้งนี้
                                                                                                                      ****************************
ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องน้ำอย่างเร่งด่วนตามนโยบายพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด
ภารกิจเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ของเครื่องจักร ชุด 83-5637 และรถเครน 83-3323ภายในพื้นที่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์รวมจำนวน 9บ่อ ((ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564))

#พื้นที่อื่นที่รอคิวอยู่#….ใจเย็นนะครับ “แม่แก่” อายุเยอะแล้ว ค่อยเป็นค่อยไป แต่มิได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนครสวรรค์บ้านเราครับ….✌✌
โดยทีมงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                      ***********************************

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่อง พื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

การบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนตำบลบ้านนาให้เป็นตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในตำบลบ้านนาให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

**********************************

….ฤดูกินตาล นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และนางสุกัญญา ชุมอุปการ. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานฤดูกาลกินตาลและท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนณ วัดเกยไชยเหนือ อ.ชุมแสง มีกิจกรรมต่างๆมากมายและประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก. นับว่าประสบความสำเร็จเกินคาด..

***********************

….ทำงานสาธารณะเกี่ยวกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยจิตสาธารณะและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมาเป็นเวลา 8. ปีแล้ว

สำหรับ“คุณนิด” ณงนภัส รอดวินิจ ซึ่งทำแล้วบอกว่าจิตใจเป็นสุขกับการเป็นผู้ให้ ทั้งนี้ ธาตรี รอดวินิจ. สามีซึ่งเป็นอดีตประมงอ.โกรกพระ ไฟเขียวเต็มที่ขอขื่นชมครับ…

*******************************

ค่ายลูกเสือ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ท.4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยความรักความสามัคคีในหมู่คณะและ การอยู่ร่วมกัน. วันก่อน

************************

ช่วยเหลือชมรม นายเกรียงศักดิ์ ม่วงไทยงาม “เสี่ยอ้วน” นักธุรกิจชื่อดังจังหวัดชัยนาท

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของชมรมคนรักหนองปลิง. โดยมี. ดร. กรรวี เพิ่มพูล คณะกรรมการชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ. วันก่อน

************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.บรรพตพิสัย สำรวจแหล่งน้ำ ลำคลอง เตรียมดึงน้ำเข้าบึงเจ๊ก เพื่อเก็บน้ำให้ใช้ประชาชน เกษตรกร มีน้ำใช้ อย่างพอเพียง

**********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมประชุม สจ.และผู้นำท้องถิ่น วางแผนการดึงน้ำเข้าบึงเจ๊ก อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

********************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม   คุ้ยแคะแกะข่าว

Related posts