#ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ ได้ การแสดงเทิดพระเกียรติวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2564

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ ได้การแสดงเทิดพระเกียรติวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2564โดยมีท่านรองผู้ว่าฯ
..คุณวีระพันธ์ ดีอ่อน..ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจาก
..คุณกริชชัย เชื้อชมภู..ผู้พิพากษาหน.คณะในศาลภาค5.คุณสุดาภรณ์ สงวนสัตย์..นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนา
..คุณกรศิริ กรองสุดยอด
ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศึกษาธิการจังหวัด
..คุณอุบลวรรณ ทะพิงค์แก..
ผอ.กลุ่มส่งเสริมศิลป ศาสนาและวัฒนธรรม
เข้าร่วมงาน

ซึ่งวันอนุรักษ์มรดกไทยตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ ปลูกจิตสำนึกให้ชาวไทย เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงเทิดพระเกียรติ การมอบโล่และเกียรติคุณบัตรด้านวัฒนธรรมสาขาต่างๆ

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องแกรนด์วิชั่น ม.ฟาร์อีสเทอร์น เวลา18.00น.

Related posts