#ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จิตอาสา ร่วมกันทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ บริเวณบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย A.W.Cooper อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในสำนักงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ส่วนกลาง และหน่วยงานภาคสนามในสังกัด รวมผู้ที่มาลงทะเบียน จำนวน 110 คน ประกอบด้วย ส่วนอำนวยการ 1 คน ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2 คน ,เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 35 คน, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 4 คน, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน 8 คน ,อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 9 คน, อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 8 คน, วนอุทยานเขาหลวง 1 คน, วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง 4 คน,วนอุทยานนครไชยบวร 4 คน,สวนรุกขชาติไพศาลี 16 คน
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 3 คน, ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 9 คน, ส่วนจัดการต้นน้ำ 2 คน, ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 2 คน, ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 2 คน ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการคัดกรองที่สามารถบริจาคโลหิตได้ 88 คน ได้โลหิต จำนวน 88 ยูนิต

สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอดนอน หรือไม่ก็ทานอาหาร ประเภทมันๆ เช่น ข้าวมันไก่ มาก่อนนี้ ซึ่งจะทำให้เลือดลอย มีบางคนมีภาวะความดันโลหิตสูง หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ รวมทั้งท่านที่เป็นสุภาพสตรีที่อยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ก็ไม่สามารถบริจาคได้

ทั้งนี้ การรับบริจาคโลหิตของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนการเข้ารับการบริจาคโลหิต และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้จัดกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อเนื่องเสมอมา ปีละอย่างน้อย 3 ครั้ง ในเดือน เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม ของทุกปี ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว

การทำความดีในวันนี้ นับเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดียิ่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่พิทักษ์ป่า ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการเสียสละ ขอผลของการทำความดีนี้ ช่วยส่งผลให้ผู้ร่วมกิจกรรม และครอบครัว มีความสุข มีสุขภาพดี สมหวัง แคล้วคลาด ปลอดภัย กันถ้วนหน้า เทอญ

นายกำพล โมลัยรักษ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รายงาน

Related posts