#​การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ​ทาง สาขาเวชการพยาบาลเวชปฏิบัติ​ฉุกเฉิน​ รุ่นที่ 5 ( Program​ of Nurse Specialty in Emergency Nurse Practitioner)​

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้​อำน​ว​ย​การ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพ​ิ​ธีเปิด​การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ​ทาง สาขาเวชการพยาบาลเวชปฏิบัติ​ฉุกเฉิน​ รุ่นที่ 5 ( Program​ of Nurse Specialty in Emergency Nurse Practitioner)​

โดยมี ดร.หรรษา​ เทียน​ทอง​ รอง​ผู้​อำ​น​ว​ย​การ​และหัวหน้าฝ่าย​การพยาบาล โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม , กล่าวต้อนรับและให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรมโดย รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ และผศ.ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ซึ่งการอบรมฯจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน​ ถึง 31 กรกฎาคม​ 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน​ 2564 ณ ห้องประชุม​ชั้น 15 อาคาร​เฉลิมพระ​บารมี​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts