#สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกความร่วมมือในการบริการสาธารณะ

วันที่ มีนาคม 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่อง พื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

การบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนตำบลบ้านนาให้เป็นตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในตำบลบ้านนาให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

Related posts