“รอบทิศ สี่แคว”

 

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดธารทหาร ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564

(31 มีนาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจากศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศบท.) ว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธศตวรรษบุญบารมี ณ วัดธารทหาร ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564

************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพื้นที่ เพื่อดูสระน้ำข้างวัดหนองหลวง ซึ่งอยู่ในสภาพแห้งแล้งตื้นเขิน ที่ หมู่ 1 บ้านหนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์,  พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. และคณะช่าง อบจ.เดินทางไปที่ หมู่ 1 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง โดยมีนายบัญชา เดชเจริญศิริกุล กำนันตำบลหนองหลวง และนางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล นายกอบต.หนองหลวง นำเข้าพื้นที่

เพื่อดูสระน้ำข้างวัดหนองหลวง ซึ่งอยู่ในสภาพแห้งแล้งตื้นเขิน โดยสระนี้รับน้ำจากตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า แต่ปัจจุบันไม่มีน้ำไหลหลากมาลงในสระเลย ชาวบ้านขอให้ทางอบตช่วยขุดลอกสระให้ลึกลงมากกว่าเดิม เพื่อจะได้เก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น นายก อบจ .นครสวรรค์ แจ้งว่าจะจัดส่งช่างเข้ามาสำรวจ ร่วมกับทางอบต.พร้อมทั้งคำนวณพื้นที่และปริมาณดินที่จะขุดออก พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการต่อไป

*****************************

คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครสวรรค์
 นายวิสุทธิ์ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ที่มาทำการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารดูแลผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการโครงการต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีสภาพจิตใจและร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ ผ่อนคลายความตึงเครียด พัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ
                                                                                                                                  *****************************
เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ เพื่อผลผลิตที่ดี 
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                           *******************************
โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ประกอบการศึกษาโครงการ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
                                                                                                                                   **************************
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดธารทหาร(ห้วยด้วน)
พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์, พ.ต.อ.ปรีชา สนิทม่วง ผกก.สภ.ตาคลี และ พ.ต.อ.เอกชัย พัฒนาดี ผกก.สภ.หนองบัว ร่วมตรวจพื้นที่ และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) และโรงเรียนธารทหาร ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมี นายบุญเชิด กันภัย ข้าราชการสำนักพระราชวัง(หัวหน้าคณะตรวจฯ) พร้อมด้วยคณะตรวจ ตรวจพื้นที่ตามเส้นทางเสด็จฯ โดยเริ่มจาก กองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จนถึง วัดธารทหาร(ที่หมายเสด็จ) ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
                                                                                                                                **************************
สองแรงแข็งขัน “สอง สจ.ขวัญใจประชาชน” นำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงทุ่ง ลุยท้องนา ท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุ ดูแหล่งน้ำ ลำคลองทุกแห่งหน ที่แห้งขอด ดินแตกระแหง เร่งแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วน สมเป็นตัวแทนประชาชน ครับผม
ดาบตำรวจเจน หมีทอง ,นายวีระกุล วันที สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ .เขตอำเภอท่าตะโก
                                                                                                                                              *****************************
ข้าราชการดีเด่น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต42 มอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์
ให้นายพงษ์เทพ เจริญไทย. ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม เมื่อวันก่อน. ยินดีด้วยครับ..
                                                                                                                       ******************************
ขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับ ผศ.ปราณี เนรมิต ที่ผ่านการแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นสมัยที่สอง หลังจากที่ได้แสดงฝีมือ มีผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนางานได้ก้าวหน้า ทันยุค ทันสมัย สมศักดิ์ศรี คนมีฝีมือ
                                                                                                                   *******************************
มุ่งมั่น ขยันขันแข็งในการทำงาน คนดีมีน้ำใจ คนมีน้ำยา แถมมีฝีมือ ประสานงานได้ทุกฝ่าย ทำเรื่องใหญ่ให้เล็ก ทำเรื่องยากให้ง่าย ใครทำงานด้วยก็สบายใจ
สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์
                                                                                                                    ************************************
 เดินงานเงียบๆแต่เรียบร้อย สำเร็จด้วยดี งานทุกชั้นตอนต้องรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎระเบียบ มีหัวหน้าสำนักปลัดขยันแบบนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เบาใจได้เยอะ
นายสมคิด บุญครอบ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นครสวรรค์
                                                                                                                                  *****************************
เที่ยงตรง กระชับ ฉับไว ทำงานทันใจ โปร่งใส ชัดเจน  มือดีที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. กล่าวชมเชยอยู่เป็นประจำ

นางบุณยวีร์ ชาติวัลลภ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำรวจประตูน้ำ,เครื่องสูบน้ำ ที่บ้านหนองขานาง อ.ท่าตะโก  จ.นครสวรรค์

*************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ดูลำคลองแห้งเขาน้อย  อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ หาทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน

***************************

ธนิศา  (พัช) – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม    รายงาน

Related posts