#เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มช. และสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมพวงหรีดเคารพศพ และกล่าวคำเชิดชูเกียรติ

รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา และเจ้าหน้าที่ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มช. และสภากาชาดไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมพวงหรีดเคารพศพ และกล่าวคำเชิดชูเกียรติ แก่ ด.ญ.วรินทร์ลดา ฐิติวิมลชยธร ผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยโดยมีญาติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ วัดพวกหงษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts