#พิธี​เปิด​การ​อบรม​คณะกรรมการ​จริยธรรม​การวิจัย ประจำปี 2564 ( Training​ Program for REC member )​

ศ.นพ.มานิต​ ศรี​สุ​ร​ภา​นนท์​ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การ​อบรม​คณะกรรมการ​จริยธรรม​การวิจัย ประจำปี 2564 ( Training​ Program for REC member )​

โดยมี รศ.ดร.นิมิตร มรกต ประธาน​คณะกรรมการ​จริยธรรม​การวิจัย​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นวิทยากร​ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร​ด้านงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยการอบรมจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม​ -​ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 15 อาคาร​เฉลิมพระ​บารมี​ คณะแพทยศาสตร์​ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts