#ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับ พยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้

นำนโยบาย รมว.ทส. มาปฏิบัติตรวจยึดพื้นที่อ้างการครอบครองที่ป่าโดย ส.ค.1
มูลค่านับ 100 ล้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) มีนโยบายให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตรวจสอบการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินป่าไม้แบบผิดกฎหมายของกลุ่มทุน และผู้มีอิทธิพล ทั่วประเทศ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉียบขาด

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยนายสัมพันธ์พุฒด้วง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ ร่วมกับ นายชัยชาญ กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือตามนโยบาย รมว.ทส.ให้ยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตรวจสอบการบุกรุก ยึดถือครอบครองที่ดินป่าไม้แบบผิดกฎหมายของกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับข้อร้องเรียนตามที่มีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการผจญภัย โรยตัวและโหนสลิง (Zipline) ณ Flight Of The Gibbon

ซึ่งเปิดให้บริการในพื้นที่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าวอ้างการครอบครองโดย ส.ค.1 จำนวน 3 ฉบับ รวมเนื้อที่ 29 ไร่ แต่จากการตรวจสอบนำชี้ของผู้ครอบครองพบว่า ครอบครองพื้นที่รวม 60-2-92 ไร่ ซึ่งพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน สภาพพื้นที่ที่อ้างการครอบครองเป็นป่ารกชัฏ ไม่พบการทำประโยชน์โดยการปลูกพืชผลอาสินแต่อย่างใด การแจ้งการครอบครอง ส.ค.1 ทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นความผิดตามกฎหมายป่าไม้ จึงได้ร่วมกันร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พนง.สอบสวน สภ.แม่ออน ดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต่อผู้อ้างการครอบครองพื้นที่จำนวน 1 ราย

Related posts