#แสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 57 ปี

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 57 ปี โดยมี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts