“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ “ผูกปิ่นโตข้าวนครสวรรค์” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานด้านหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

🥰วันที่  (30 มีนาคม 2564) เวลา 18.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหลักส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์จังหวัดนครสวรรค์

 

พร้อมด้วย ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนร่วมงาน โดยมี นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าววัตถุประสงค์ ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์
                                                                                                                                ***************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ยังพาทีมงานเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำ วังใหญ่ เขาน้อย หนองขานาง หนองหลวง ขุดสระ เจาะบาดาล ลอกคลอง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 30 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. และคณะช่างอบจ.เดินทางเข้าไป ติดตามการทำงานของเครื่องจักร และดูปัญหาภัยแล้งในเขตอำเภอท่าตะโกหลายจุด

คณะของนายกอบจ.เดินทางมาที่ หมู่ 1 บ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก มาติดตามดูการทำงานของเครื่องจักร ที่มาทำการ เก็บผักตบชวาออกจากลำคลอง โดยมี ดาบตำรวจเจน หมีทอง นายวีระกุล วันที สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอท่าตะโก นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง นายกอบต.วังใหญ่ พร้อมชาวบ้าน นำเข้าพื้นที่และดูการทำงานของเครื่องจักร ที่กำลังทำการเก็บผักตบชวาออกจากลำคลอง โดยดำเนินการเก็บมาแล้ว แต่เป็นระยะทางหลายร้อยเมตร ซึ่งลำคลองนี้เป็นลำคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลวังใหญ่กับตำบลพนมรอก โดยกลุ่มชาวบ้านได้กล่าวขอบคุณนายกอบจที่ส่งเครื่องจักรเข้ามาทำงานเก็บผักตบชวาในลำคลองออก

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะเดินทางไปที่หมู่ 2 บ้านเขาน้อย ตำบลท่าตะโก มีนายนพดล ธรรมมุนี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นำคณะเข้าไปดูพื้นที่ลำคลอง ในพื้นที่หมู่ 2 ซึ่งอยู่ในสภาพแห้ง ไม่มีน้ำ ซึ่งปกติลำคลองนี้จะรับน้ำจากตำบลพนมรอก หากมีน้ำมากในช่วงฤดูน้ำหลาก คลองนี้เชื่อมต่อไปถึงตำบลวังมหากรและน้ำจะไหลลงบึงบอระเพ็ด และที่บ้านเขาน้อยไม่มีแหล่งน้ำ ที่จะใช้ในการทำการเกษตรชาวบ้านต้องการให้ทางอบจ. ช่วยขุดลอกลำคลองพร้อมทั้งขยายพื้นที่โดยรอบทำคลองให้กว้างออกไปเพื่อเป็นสระเก็บน้ำ พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ นายกอบจ.แจ้งว่าจะจัดส่งคณะช่างเข้ามาสำรวจพื้นที่อีกครั้งร่วมกับช่าง อบต. พร้อมทั้งปักหมุดทำหลักเขต ให้ชัดเจนว่าจะขุดจากบริเวณใดถึงบริเวณบริเวณใด เป็นพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ และจะขุดให้ลึกลงไปได้ขนาดไหน เพราะจากการดูสภาพลำคลองพบว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ในลำคลองจำนวนมาก คาดว่าขุดลึกลงไปอาจจะเจอหินดาน

******************************

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 จังหวัดนครสวรรค์
 (30 มีนาคม 2564) ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธุ์ (๕๐๑) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ โดยการดำเนินการตามโครงการฯ แบ่งรางวัลเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค
                                                                                                                                  ***********************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คุยกับพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมบูรณาการ พัฒนาเยาวชนศูนย์ฝึกฯเข้าสู่สังคม ส่งคืนบ้าน มีคุณภาพ มีการศึกษา มีอาชี

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 30 มีนาคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ได้ร่วม ปรึกษาพูดคุยกับนางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ในวาระที่นางสุรีย์ญา เดินทางมาขอบคุณที่ทางอบจ.นครสวรรค์ ให้การสนับสนุนในเรื่องน้ำ

โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้ปรึกษาหารือกับนางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ เพื่อขอฝากไปปรึกษากับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องการต่อยอดทางด้านการศึกษา กับการฝึกพัฒนางานด้านอาชีพ ให้กับเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความสามารถทางด้านวิชาชีพ สามารถออกไปประกอบอาชีพหรือไปศึกษาต่อได้ จะได้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม สามารถกลับคืนสู่สังคม หรือส่งกลับบ้านได้อย่างสง่างาม เป็นที่ต้องการของสังคมและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

*********************************

เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม
                                                                                                               **********************************

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติแต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก หลังแสดงวิสัยทัศน์

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กรรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ ร่วมการประชุม

ได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ,รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ,ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ปราณี เนรมิตร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

*****************************

…ตรวจเยี่ยม ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 42

ให้การตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการศึกษาและให้กำลังใจในการทำงาน ณ. โรงเรียนพยุหะพิทยา. โดยมีผอ.พงษ์เทพ เจริญไทย และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม. 2564 ที่ผ่านมา..

*********************************

……ผลการเลือกตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อวันก่อนมีนักการเมืองท้องถิ่นหน้าใหม่ไฟแรง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

เลือกเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล สิทธิโชค. เปาอินทร์ ขอกราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ และจะตั้งใจทำงานพัฒนาให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต่อไป…

*******************************

ส่วนคนเก่งคนดีคนมีควาสามารถที่ต้องการจะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครสวรรค์. จำกัด. ผอ.บุญนำ ศรีตะลหฤทัย. อดีตผอ.ร.ร.วัดสระแก้ว และอดีตคณะกรรมการสหกรณ์ครูฯหลายสมัย

ขออาสาลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ รับรองไม่ผิดหวัง ขอการันตีด้วยผลงานที่ผ่านมาครับ…

********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดูงานกำจัดผักตบชวา หมู่ 1 บ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก ช่วยเหลือให้ชาวบ้าน เกษตรกร ให้มีน้ำใช้และทำการเกษตร อย่างพอเพียง

*****************************

 

Related posts