“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

สสจ.เชียงใหม่ เผย เตรียมฉีดวัคซีนอีก 20,000 โด๊ส ในเดือนเมษายน ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยฉีดวัคซีนรอบแรกไปแล้วกว่า 3,000 โด๊ส เตรียมฉีดเพิ่มอีก 20,000 โด๊ส ในเดือนเมษายน ย้ำฉีดวัคซีนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอาการป่วยรุนแรง แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อ ขอผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่างสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า การฉีดวัคซีนในรอบแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้วางไว้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 มีนาคม 2564 ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 1,760 ราย รายละ 2 เข็ม รวมทั้งสิ้น 3,520 โด๊ส ทั้งนี้การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอาการป่วยรุนแรง การเสียชีวิต แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่รับวัคซีนแล้วยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควืด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อย ๆ

*****************************

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีที่ดินทำและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

วันที่  (29 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ส.ป.ก. แปลงสวนส้ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดที่ดินฯ

**************************

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน และ รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร และทราบแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ พรบ. ดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

เชิญชวนประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 “หลงรักพลังงาน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.energy.go.th และ facebook: energypaintingcontest

**********************************

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอจอมทอง ดำเนินกิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชนและเป็นการวางรากฐานด้านจิตสำนึกในความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน โดยตะหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ด้วยการปลูกฝังเสริมสร้างวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อันจะนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

**********************************

#สวนสัตว์เชียงใหม่ปลอดภัยเที่ยวได้ไร้กังวล การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ชะนีเเก้มขาว

กิจกรรมนี้เป็นการเสริมทักษะการให้เจ้าชะนีเเก้มขาวได้ฝึกทักษะการหาหนอนนกโดยที่เจ้าหน้าที่จะนำหนอนนกเป็นชั้นๆไปใส่ในใบตองเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆในการหากิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่ใช่การให้อาหารตามเวลาปกติ แต่เป็นการฝึกทักษะเพื่อให้ชะนีเเก้มขาวได้มีการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่

**********************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งหนึ่งที่ได้เก็บรวมรวมพันธุ์ของสัตว์ป่าของไทยและต่างประเทศ ที่สำคัญ หายาก และใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมาก

การลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องของสัตว์ป่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหา ในต่างประเทศทั่วโลกก็เช่นกัน ดังนั้น จึงได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์พันธุ์ของสัตว์ป่าเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้วิธีที่เรียกว่าเทคโนโลยีช่วยสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าหายาก (Assistant reproductive technology for endanger species) โดยเทคโนโลยีนี้มีอยู่หลายวิธี เช่น การตรวจฮอร์โมน การตรวจ DNA การเช็คคุณภาพน้ำเชื้อ การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง วิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่ และการผสมเทียม

*********************************

****************

*********************************

สองแรงแข็งขัน สื่อมวลชนรุ่นเก๋า เก่าเกมส์ทุกรูปแบบ เล็กไม่ ใหญ่ทำ จัดยิ่งใหญ่ “เทศกาลลาบเมือง 64”  ได้จัดให้มีการแข่งขันลาบเมือง การแข่งขันลาบลีลา และการจัดผักกับลาบ นอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้เป็นสีสันของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการจัดประกวด เทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 อีกด้วย วันที่ 4 เมษายน ณ อุทยานกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

นายสินชัย พชรธนาพร ประธานจัดงานเทศกาลลาบเมือง 64

นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานจัดประกวดเทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 

*********************************

 

Related posts