“รอบทิศ สี่แคว”

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการพัฒนาที่ดิน บ้านเกริ่นกระถิน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 29 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์ งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. พร้อมคณะช่างอบจ. เดินทางไปที่ บ้านเกริ่นกระถิน หมู่ 12 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว เพื่อเข้าดูพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา เกริ่นกระถิน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โดยมีพลตรีวินัย เกตุสุวรรณ เจ้าหน้าที่โครงการภารกิจพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา นำบรรยายให้ความรู้ โครงการพัฒนาที่ดินว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อการปลูกไม้ผล พืชไร่ ในพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ มีการจัดสรรพื้นที่แบบผสมผสานและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำแล้ง ในโครงการพัฒนาที่ดินนี้ มีการปลูกพืช หลายชนิด เช่น อะโวคาโด จำนวน 130 ต้น มะพร้าวน้ำหอมทรงเตี้ย และหญ้าแฝก ป้องกันการพังทลายของผิวดินที่ปลูกไว้ข้าง ลำคลอง สระน้ำ

โดยในเบื้องต้นทางโครงการพัฒนาที่ดินได้กักเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร น้ำที่ใช้ในโครงการส่วนหนึ่ง จะได้รับน้ำหลากจากอำเภอแม่วงก์ และน้ำจากคลองกระดาน ที่จะไหลมาตามลำคลองในฤดูฝน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และทางโครงการกำลังดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม อีกส่วนหนึ่งจะมีการปรับพื้นที่ มีการย้ายกองดิน เพื่อจัดเตรียมการสร้างอาคารสำนักงาน และที่พักของเจ้าหน้าที่ในโครงการ รวมทั้งจะมีการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการสร้างงานในโครงการ

หลังจากพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และคณะ ได้เยี่ยมชมโครงการแล้ว ได้มอบหมายให้นายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ.นครสวรรค์ นำเครื่องจักรของอบจ.เข้ามาช่วยสนับสนุนในการปรับพื้นที่ภายในโครงการและพร้อมให้การสนับสนุนงานด้านอื่นอีก ตามที่ทางโครงการมีความประสงค์ ให้สามารถแจ้งได้โดยตรงที่นายมานพ บุญผสม เพื่อที่ทางอบจ.จะได้สนับสนุน เครื่องจักร และสิ่งอื่นๆ ให้โครงการได้ดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริทุกประการ

**************************

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
✴วันที่  (29 มีนาคม 2564) เวลา 15.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 9/2564  พร้อมด้วย ดร.ชุติพร เสชัง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
                                                                                                                     *************************

ผลเลือกตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมพัฒนาบ้านเมือง อดีตนายกนำลูกทีมเข้าสภาทุกเขต ทิ้งห่าง หายห่วง ผลงานเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพ

จากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายมนตรี คงวิชรวิทย์ เบอร์ 2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เบอร์ 3 นายชาตรี ภาษี

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการเรียงตามลำดับหมายเลข มีดังนี้คือ เบอร์ 1 นายมนตรี คงวชิรวิทย์ ได้ 5,167 คะแนน เบอร์ 2 นายจิตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ได้ 21,686 คะแนน เบอร์ 3 นายชาตรี ภาษี ได้ 343 คะแนน

ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกเขต ทุกคนอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือทีมพัฒนาบ้านเมือง ที่มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เป็นหัวหน้าทีม นับว่านายจิตตเกษมณ์และทีมพัฒนาบ้านเมือง ยังคงได้รับความไว้วางใจจากชาวเทศบาลนครนครสวรรค์อีกครั้ง

*****************************

“ทำดีเพื่อพ่อ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำดีเพื่อพ่อแบบพอเพียง ครั้งที่ 2 รับบริจาคโลหิต ที่ศาลาประชาคม เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้โลหิตกว่า 15,000 มล.

เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 29 มีนาคมนี้ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นางกาญจนา ไชยพรหม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการทำดีเพื่อพ่อแบบพอเพียง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

พื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสุขภาพที่ดี รวมถึงความเสียสละและได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยภาคยริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ นำคณะเจ้าหน้าที่มาดำเนินการรับบริจาคโลหิตจาก คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนทั่วไป มีผู้ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิตทำความดีในครั้งนี้ ทั้งหมด 57 คน รับบริจาคโลหิตได้ 35 ยูนิต ได้โลหิตกว่า 15,000 มล.

**************************

ชาวบ้านขอขอบพระคุณ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ที่สนับสนุนน้ำเพื่อ อุปโภค – บริโภค ให้วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลพระนอน ครั้งที่ 3 จำนวน 12,000 ลิตร รวม 132,000 ลิตร โดยจะสนับสนุนทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลพระนอน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ประสานงานโดย นายเดโช เหมือนศรี อดีตนายก อบต.พระนอน

*****************************

คู่หูดูโอ้ คู่ทำงาน ประสาน สจ. ติดต่อชาวบ้าน ช่วยงานนายก อบจ. ไม่รีรอพร้อมลงพื้นที่ ไปร่วมศึกษาปัญหา พร้อมนำเข้าสภา จัดงบ ไม่หลบเลี่ยง

สองแรงแข็งขัน นายณรงค์ พนมวัน หรือ สจ.หนุ่ย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง หรือ สจ. หมู เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.

****************************

สามแรงแข็งขัน ขยันไม่มีวันหยุด อบจ.นครสวรรค์ก้าวหน้า พัฒนารวดเร็ว งานการไม่มีตกค้าง ทำอย่างรอบคอบ ตอบโจทย์ชาวบ้าน นายก อบจ. นครสวรรค์ เลือกคนได้ถูกงานจริงๆ


นายมานพ บุญผสม ,นายเชิดพันธ์ มาศรี,นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ สามรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.

********************************

...ยินดีด้วยกับดร.ขาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา. ชนะเลิศ.

ตามโครงการ“ครูดีศักดิ์ศรี สพม.เขต 42” ซึ่งประกาศโดยดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.เขต42. วันก่อน..

*********************************

จากการเลือกตั้งของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ปรากฎว่า รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ได้เป็นคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.

โดยสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้วเมื่อวันก่อน ยืนดีด้วยครับ..

***************************

ยินดีอีกรายกับ. “เสี่ยตั้ว” กฤตภาส คชรัตน์ เจ้าของและผู้จัดการแกะดำ คอฟฟี่ นครสวรรค์.

ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ (ส.ท) ป้ายแดงยินดีด้วยครับ…

*********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการพัฒนาที่ดิน บ้านเกริ่นกระถิน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

*********************************

                                                                                                                  ************************

ธนิศา  (พัช)  -อ.ชาติชาย  – ครูเฉลิม   รายงาน

 

Related posts