#ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่    ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสื่อสารองค์กร และ ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts