#ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพิธี​เปิดการประชุม​วิชาการ​ เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่1/2564 เรื่อง Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพิธี​เปิดการประชุม​วิชาการ​ เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่1/2564 เรื่อง Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy จัดโดยหน่วยเวชศาสตร์​มารดาและทารกในครรภ์​ ภาควิชา​สูติศาสตร์​และ​นรีเวชวิทยา​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.
นำโดย ศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับเครือข่ายโภชนาการ​ช่วงแรกของชีวิตประเทศไทย (Early Life Nutrition network Thailand) โดยมี ศ.คลินิก​ นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์​-นรีเวชวิทยา​ คณะ​แพทยศาสตร์​ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล​ และ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล , ขอนแก่น , สงขลานครินทร์ , ธรรมศาสตร์ , โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม​ 2564​ ณ ห้องประชุม​ชั้น 2 อาคารเรียน​รวม​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts