#กิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไฟไหม้บ้าน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลวัดเขาจอมครรีนาคพรต ด้วยการไปเยี่ยมบ้าน มอบเงินช่วยเหลือจำนวน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเขาจอมคีรีนาคพรต สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ นำโดยไลออน ดร.ผกาพรรณ. ฮั่นตระกูลพร้อมด้วยสมาชิก ไลออนนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา ไลออนดวงสมร สุรเดชพัฒนาเหรัญญิก ไลออนณิชนันทน์ ฤทธิคง เลขาธิการฯ ได้จัดกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไฟไหม้บ้าน

ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลวัดเขาจอมครรีนาคพรต ด้วยการไปเยี่ยมบ้าน มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2000 บาท นำ้ดื่มจำนวน 4 โหล กระเป๋านักเรียน 1 ใบ ข้าวสารจำนวน5 กิโลกรัม🙏ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคข้าวสาร ไลออนสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์บริจาคกระเป๋า ไลออน ดร ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล บริจาคนำ้ดื่มให้สโมสรฯนำไปข่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธุๆๆ🙏

Related posts