#กิจกรรมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเจลไหลอัตโมัติ เพื่อช่วยคัดกรองเขื้อ โควิด 19 จำนวน 1 เครื่องพร้อม นำ้ดื่ม กระเป๋าเป้นักเรียน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเขาจอมคีรีนาคพรต สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ นำโดยไลออน ดร.ผกาพรรณ. ฮั่นตระกูลพร้อมด้วยสมาชิก ไลออนนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา ไลออนดวงสมร สุรเดชพัฒนาเหรัญญิก ไลออนณิชนันทน์ ฤทธิคง เลขาธิการฯ

ได้จัดกิจกรรมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเจลไหลอัตโมัติ เพื่อช่วยคัดกรองเขื้อ โควิด 19 จำนวน 1 เครื่องพร้อม นำ้ดื่ม กระเป๋าเป้นักเรียนจำนวน 10 ใบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีจำนวน 1000 บาท 🌹ขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากเชื้อ โควิด 19 ขอบคุณ ผอ รร. คณะครู ที่ให้การต้อนรับคณะสโมสรฯเป็นอย่างดี🙏ขอบคุณนายแพทย์กริชทิพย์ ฮั่นตระกูล ที่ซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิบริจาค ไลออนสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์บริจาคกระเป๋า ไลออน ดร ผกาพรรณ. ฮั่นตระกูลบริจาคนำ้ดื่ม ให้สโมสรฯนำไปช่วยโรงเรียน สาธุๆๆ🙏

Related posts