“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย
วันที่  (25 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. นาย กฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ณ วัดจิกลาด ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                  *******************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมติดตามงานขุดลอกคลองตาหนู คลองซอย คลองหนองอ้อ บึงเจ๊ก ใช้เครื่องจักรที่ฮับ ขุดคลอกคลองน้ำไหลโกรก ชาวบ้านเฮชอบใจ เพิ่มต้นทุนมีน้ำใช้

เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 25 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์ งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. เดินทางเข้าอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อไปตรวจติดตามการทำงานของเครื่องจักร ที่ฮับตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย โดยมี นายลัทธพล ม่วงจีบ นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. นำเข้าพื้นที่

โย คณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เดินทางไปที่ หมู่ 3 บ้านแหลมยาง ตำบลหูกวาง มีนางสมคิด นพศรี นายก อบต.หูกวาง มานำเข้าพื้นที่ในการติดตามดูการขุดลอกคลองตาหนู ที่ทำการขุดลอกมาแล้วหลายกิโลเมตร ซึ่งคลองตาหนู เป็นคลองที่เชื่อมต่อมาจากคลองเสมียนบาตร โดยมีต้นทางมาจากคลองกระท้อนและจะเชื่อมต่อไปยังหมู่ 8 หมู่ 11 ตำบลหูกวาง ต่อไปถึงตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว โดยในการขุดลอก มีน้ำจากแม่น้ำปิงไหลเข้ามาเต็มลำคลอง หากขุดลอกไปตลอดเส้นทาง น้ำจะไหลต่อไปถึงคลองท่าขนมจีน ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์ นับว่าเป็นที่ถูกใจของชาวบ้าน

จากนั้น คณะของนายกอบจ.นครสวรรค์เดินทางไปที่หมู่ 6 บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลเจริญผล มีนายสมศักดิ์ แก้วสาสุข กำนันตำบลเจริญผล นำเข้าพื้นที่ดูการขุดลอกคลองซอย ซึ่งเป็นคลองที่แยกมาจากคลองกระถิน คลองเส้นนี้ทำการขุดลอกมาแล้วประมาณ 10 กิโลเมตร เริ่มต้นจากคลองน้ำโจน ผ่านมาบ้านหนองหว้า บ้านหนองน้ำเขียว ซึ่งคลองซอยเป็นคลองขนาดเล็กยังไม่มีน้ำในปริมาณที่มากเพียงพอ หากขุดลอกไปตลอดเส้นทาง ก็จะทำให้ประชาชนในหลายตำบลสามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้

********************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการออกหน่วย  “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดจิกลาด ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งด้านอาชีพ สาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

***********************

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation )เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในระดับจังหวัดมีความเป็นเอกภาพ

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

ผู้ช่วย ผบ.ตร.เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครสวรรค์ เพื่อตรวจความพร้อมของการเตรียมพื้นที่ ที่จะใช้รองรับการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่  25 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สุรพล อยู่นุช ผู้ช่วย ผบ.ตร.เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครสวรรค์ เพื่อตรวจความพร้อมของการเตรียมพื้นที่ ที่จะใช้รองรับการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และการวางระบบปฏิบัติการของศูนย์ฯ ตามนโยบายของรัฐบาล และของ ตร. ที่จะเริ่มใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศภายในปลายปี 2565 พบ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์, พ.ต.อ.อวัช มูลศิริ รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์,พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รองผบก.ภ.จว.นครสวรรค์,พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการตำรวจภ.จว.นครสวรรค์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ บรรยายสรุปสถานภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์

*******************************

จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตลาดต่อเนื่อง สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด -19 ให้กับพ่อค้า-แม่ค้าตลาดต้นตาล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตลาดต้นตาล เพื่อทำการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ให้กับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามมติของ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์จะทำการสุ่มตรวจทุกตลาด โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเชิญตัวแทนผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์มาร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด – 19) แก่กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าในตลาด ตลอดจนกำชับมาตรการป้องกันภายในบริเวณตลาด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการลงทำการสุ่มตรวจที่ตลาดต้นตาล จำนวน 50 ราย โดยจะทำการหมุนเวียนสลับตรวจไปจนครบ
                                                                                                                               ***********************************
ในนามตัวแทน พี่น้องประชาชน ชาวบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ขอขอบพระคุณ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ที่สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน จำนวน 60,000 ลิตร ทีมมอบหมาย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ประสานงานโดย นายเดโช เหมือนศรี อดีต นายก อบต.พระนอน ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
                                                                                                                  **************************
นักบริหารรุ่นเก่า แต่เก๋าเชี่ยวชาญในการลงพื้นที่  มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง ลงทุกพื้นที่ เคียงบ่าเคียงไหล่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ให้กับชาวบ้าน อย่างหามรุ่งหามค่ำ เยี่ยมเลย ครับ
พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                        *************************
อีกหนึ่งแรงแข็งขัน “เลขาพิทักษ์” คู่ใจนายก อบจ.นครสวรรค์ ไม่หวั่นไหว เปลวแดด สายลมที่ร้อนระอุ มุ่งหวังทำงานรับใจประชาชนอย่างเต็มที่ ลุยทุกแห่งที่ “นายกหัวใจประชาชน” ค้นหาน้ำให้ชาวบ้าน  ค่ำมืดดึกดื่นก็ไม่หวั่น สมแล้วที่เป็นคนของประชาชน อย่างแท้จริง
ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันงิ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                               ******************************
“สจ.หนุ่มรุ่นใหม่” ไฟแรงแซงทุกโค้ง  ลุยทุกทุ่ง มุ่งหวังให้พี่น้องทุกท้องที่มีน้ำกิน น้ำใช้และทำการเกษตรอย่างพอเพียง ตามนโยบายเร่งด่วน พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้นำน้ำให้ประชาชนใช้อย่างพอเพียง นำรถแบ็คโฮ บูมยาว ขุดจ้วงสุดแขนตลอดคลองตาหนู ต.หูกวาง อ.พรรพตพิสัย ยาวนับ 10 กิโลเมตร นำไหลโกรกเต็มลำคลอง ส่งน้ำถึง อ.เก้าเลี้ยว เยี่ยมเลยครับ ชาวบ้านต่างชอบใจยกนิ้วให้
นายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอบรรพตพิสัย
                                                                                                                   ********************************
ช่วยเหลือกัน ไลออนดร.ผกาพรรณ. ฮั่นตระกูล นายกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์พร้อมสมาชิก
มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงรียนเทศบาลวัดเขาจอมคีรีนาคพรตและครอบครัวที่ถูกไฟไหม้บ้าน. วันก่อน
                                                                                                           ********************************
ไลออนส์มอบให้ ไลออน ดร.ผกาพรรณ. ฮั่นตระกูล นายกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์พร้อมสมาชิกมอบเครื่องมือคัดกรองโควิด-19
พร้อมน้ำดื่มและกระเป๋าเป้นักเรียนโดยมี นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเขาจอมคีรีนาคพรต เป็นตัวแทนรับมอบวันก่อน
                                                                                                                           ******************************
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามงานฮับขุดคลองตาหู ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย  น้ำไหลโกรกกว่าสิบกิโลเมตร ทะลุ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

***********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าวัดไทรย์ อ เมือง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจ ช่วงฤดูน้ำหลาก

*************************

ธนิศา  (พัช) – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม    รายงาน

Related posts