“รอบทิศ สี่แคว”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดงาน “เที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง ประจำปี 2564
 (24 มีนาคม 2564) เวลา 18.30 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการเที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 “เที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง นมัสการหลวงพ่อทอง” ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดโครงการเที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564  ใช้ชื่องาน “เที่ยวงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง นมัสการหลวงพ่อทอง” จัดระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
                                                                                                                *************************
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ .ยกทีมเข้า ต.บ้านแกง ,ต.วัดไทรย์ นครสวรรค์ตก ดูปัญหาคลองหาย น้ำเอ่อเขตเศรษฐกิจ หาทางทำคลอง ก่อนปิดจ๊อบ เฟส 1 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ต่อเฟส 2 ปี 66
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาอบจ. นายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาอบจ. เขต 4 อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.พร้อมคณะช่าง อบจ. เดินทางเข้าพื้นที่ อบต.บ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์
โดยมีนายพิทักษ์ ตั้งแต่ง นายก อบต.บ้านแก่ง นางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทรย์ และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกัน อธิบายสภาพปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการที่จะให้ทาง อบจ.นครสวรรค์ช่วยเหลือแก้ไข หลังจากนั้น จึงเดินทางเข้าพื้นที่ เพื้อแกัไขปัญหาทั้งเรื่องภัยแล้ง และน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า กว่าเดือนที่ผ่านมาได้เข้าทุกพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน โครงการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขุดอ่าง ขุดสระเก็บน้ำ ขุดแก้มลิง การลอกคลอง การทำฝายน้ำล้น การทำประตูน้ำ รวมไปถึงการสูบน้ำผ่านเข้าท่อระบายน้ำไปยังพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำประปาหมู่บ้าน รวมทั้งการขุดคลอง ทำประตูน้ำ ปัดเส้นทางน้ำลงแม่น้ำสายหลักเพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ ซึ่งในทุกโครงการเมื่อแล้วเสร็จจะมีการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อวางแผนที่จะดำเนินการต่อยอดในโครงการเฟสที่ 2 ต่อไป ในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ทางอบจ.นครสวรรค์มีความคาดหวังว่า เมื่อโครงการทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ชาวบ้านจะมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                                                                                                                           ****************************
ลงพื้นที่ ประสานงานผู้นำทุกท้องถิ่น หาแนวทางส่งเสริมอาชีพทำกิน ให้กับพี่น้องประชาชน เกษตรกร ให้อยู่ดีมีสุข เร่งขจัดทุกข์ภัยให้ชาวบ้าน ตามนโยบายรัฐบาล
ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                      *************************
โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการป้องกันอุทกภัยพื้นที่ประตูระบายน้ำ เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยพื้นที่ประตูระบายน้ำเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                      *****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงาน จัดตั้งกรรมการกำหนดแนวทางการศึกษา หาเอกลักษณ์ลูกสวนกุหลาบ เสริทความสามารถทางภาษา อาชีพ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่​ 24 มีนาคม​นี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง​ พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์​ นายกองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานในการประชุมคณะทำวาน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ​โรงเรียนสวน​กุหลาบ​(จิรประวัติ)​ นครสวรรค์​ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์​ คลังพลอย​ ที่ปรึกษานายกอบจ.​ นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์​ รองนายกอบจ.​ สิบเอกพิทยา​ นาคกุญชร​ รองปลัดอบจ.​ จ่าเอกเอกราช​ กะระกล​ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่​ นายวุฒิชัย​ ปอตระกูล เลขานุการนายกอบจ.​ นายวิทูร​ เจริญชัยฤทธิ์​ และนาย​เฉลิมชัย​ สวรรค์คณากร​ สมาชิกสภา อบจ.​

วาระที่สำคัญคือ ให้มีการสรรหาคณะกรรมการ​ เพื่อหาทิศทางการศึกษา รวมทั้งให้มีการกำหนดเอกลักษณ์​ของนักเรียนโรงเรียนสวน​กุหลาบ​(จิรประวัติ)​ นครสวรรค์​ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีมารยาท​งามตามแบบไทย​ ส่งเสริมทักษะ​ทางสายอาชีพ​ และทางด้านภาษา​ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคเทคโนโลยี​ และหาจุดเด่นของนักเรียนที่ทำให้ประชาชนได้รู้จักโรงเรียนสวน​กุหลาบ​(จิรประวัติ)​ นครสวรรค์มากยิ่งขึ้น

********************************

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชทางเลือกใหม่ ครั้งที่ 1
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ น.ส.ฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมให้ความรู้การปลูกพืชทางเลือกใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย
                                                                                                                         ********************************
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งพร้อมแนะนำหลักปฏิบัติงาน
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. พลตำรวจเอกบุรินทร์ ชื่นอารมย์ นายสุนทร ถนอมวงศ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ นายวิมลชัย ชื่นชอบค้า นายชีพ กิจพิทักษ์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาลนครนครสวรรค์) ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ
                                                                                                                    ********************************
…ย้อนยุค 602 ปี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง นมัสการปิดทองหลวงพ่อทองประจำปี 2564
สมโภชวัดวรนาถบรรพต(กบ) อายุ. 602 ปี มีพิธีพุทธมนต์. การรำย้อนยุคผู้แสดง 602 คน. การละเล่นพื้นบ้านการประกวดร้องเพลงฯลฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
                                                                                                               **************************
..เยี่ยมคารวะ นายบุญนำ ศรีตะลหะฤทัย อดีตผอ.ร.ร.วัดสระแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษารุ่นพี่และยังเคารพนับถือซึ่งกันและกัน. เมื่อวันก่อน..
                                                                                                                          *******************************
​ พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์​  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงาน จัดตั้งกรรมการกำหนดแนวทางการศึกษา หาเอกลักษณ์ลูกสวนกุหลาบ เสริทความสามารถทางภาษา อาชีพ

*******************************

​ พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์​  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพื้นที่ ต.วัดไทรย์ อ เมือง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

************************************

ธนิศา  (พัช) -อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม   รายงาน

Related posts