#สพป.เชียงราย เขต 1 เสริมสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการ 102 โรงเรียน ประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการหน่วย/กลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการ ของ 102 โรงเรียน รวมกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อทบทวนภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่กระบวนการประกันคุณภาพภายใน การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้านการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

#ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1

Related posts