#ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาคณะฯ ด้านสื่อสารองค์กร คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช.ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาคณะฯ ด้านสื่อสารองค์กร คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสื่อสารองค์กร และ ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts