#สื่ออาวุโสแถลงข่าว เทศกาลลาบเมือง 64 พร้อมสาธิตการทำลาบ

ที่ห้องประชุมโรงแรมสมาย์ล้านนา ถนนช่างหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ นายสินชัย พชรธนาพร ประธานจัดงานเทศกาลลาบเมือง 64 นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานจัดประกวดเทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 และ นายนันท์นิพัทธ์ ชมสวรรค์ ผู้อำนวยการกองประกวด ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเทศ กาลลาบเมือง 64

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรุงอาหารพื้นเมือง(ลาบ)ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองของล้านนา เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนเทศกาลสงกรานต์ ภายในงานเทศกาลลาบเมือง 64 ได้จัดให้มีการแข่งขันลาบเมือง การแข่งขันลาบลีลา และการจัดผักกับลาบ นอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้เป็นสีสันของการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการจัดประกวด เทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 อีกด้วย ส่วนทีมลาบ ที่สนใจจะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ขอใบสมัครได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น จี กาดสวนแก้ว อีกทั้งผู้ที่จะสมัครเข้าประ กวด เทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง ขอใบสมัครได้ที่ชั้นจี กาดสวนแก้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
รายงาน

Related posts