“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดยในวันนี้ (22 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จากหน่วยงานต่างๆ รวมจำนวน 17 คน และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวน 18 คน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี สำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ทรงพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

****************************

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมคณะเข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ห้องบัวหลวงและร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร อบจ.ที่ห้องศูนย์ข้อมูล อบจ.นครสวรรค์

พลตำรวจโทอภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6

******************************

พลตำรวจตรีสุกฤษฎิ์ บุญทรง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เข้าพบพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  และร่วมประชุมกับคณะทำงาน อบจ.นครสวรรค์ ที่ห้องศูนย์ข้อมูล อบจ.นตรสวรรค์

******************************

พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์ พร้อมคุณนายเข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิวค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ห้องบัวหลวง อบจ. นครสวรรค์

***********************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ยกทีมเข้าแม่วงก์ ดูคลองยอดห้วยแก้ว อ่างคลองแบ่ง ฝายคลองห้วยทราย แก้มลิงที่วังชุมพร อ่างเขาแม่กระทู้ ดูอ่าง คลอง ฝาย เตรียมแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ฃาวบ้าน เกษตรกร

เมื่อเวลา 14.30 นวันที่ 22 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. พร้อมคณะช่างเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอแม่วงก์ เพื่อไปดูคลองยอดห้วยแก้ว ฝายคลองห้วยทราย แก้มลิงที่วังชุมพร อ่างเขาแม่กระทู้

โดยมี นายประสาท ตันประเสริฐ อดีตสส.นครสวรรค์ นายวีระศักดิ์ ขาวบัว นายชัยพร พรหมมารักษ์ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอแม่วงก์ นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอบาดยาว นายนที ศรีพุมมา นายก อบต.แม่เล่ย์ พร้อมผู้นำชุมชนอธิบายสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ที่สำนักงาน อบต.แม่เล่ย์ และเข้าไปตรวจสอบสภาพจริง ในพื้นที่หลายแห่ง เพื่อหาทางแก้ไขให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างพอเพียง

*******************************

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น ที่บึงบอระเพ็ด

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มีนาคมนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอดิศักดิ์ กองทรง นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวให้การต้อนรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กว่า 400 คน ในฐานะเจ้าของสถานที่ (อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการ)

****************************

เน้นป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มข้น พร้อมขับเคลื่อนงานมวลชนอย่างเข้มแข็ง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน ชาวสี่แคว

พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                  *****************************
 คนดี คนมีน้ำใจ คนมีน้ำยา แถมมีฝีมือ ประสานงานได้ทุกฝ่าย ทำเรื่องใหญ่ให้เล็ก ทำเรื่องยากให้ง่าย ใครทำงานด้วยก็สบายใจ
สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                        *****************************
ไปทุกทาง เจาะทุกที่ หากไม่มีน้ำ แจ้งขอมาที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์
แล้วจะมีคนสวยนาม นางสาวทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเจาะบ่อบาดาลให้ อบอุ่นใจได้น้ำดื่มแน่นอน
                                                                                                                                  ***************************
มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง ติดตามงาน ดูแลระบบ ทำตามระเบียบ เดินงานเงียบๆแต่เรียบร้อย สำเร็จด้วยดี มีหัวหน้าสำนักปลัดขยันแบบนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เบาใจได้เยอะ
นายสมคิด บุญครอบ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ 
                                                                                                                                             ***************************
ม.ราชภัฏนครสวรรค์จัดประกวดโรงเรียนและชุมชนต้นแบบ
เมื่อวันที่ 22. มีนาคม 2564. เวลา09.00 น. ณ. ห้องวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดโรงเรียนต้นแบบและชุมชนต้นแบบ โตรงการส่งเสริมความรักสามัคคี. เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินจำนวน 11 คน
รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ2. และรางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล
รางวัลชุมชนต้นแบบ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1. รองชนะเลิศ อันดับ. 2. และรางวัลชมเชย. 16. รางวัล. ซึ่งรางวัลชนะเลิศ. รองชนะเลิศ. อันดับ 1 รองชนะเลิศ. อันดับ 2 และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล. 20,000, 10,000. , 5,000. และ1,000. บาท ตามลำดับ

                                                                                                                              ********************************
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอแม่วงก์ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง วางแผน ขุดสระ สร้างฝาย ทั้งระบบ

 

*********************************

************************

ธนิศา  (พัช) – อ.ชาติชาย  -ครูเฉลิม  รายงาน

 

 

Related posts