#อดีตนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ชูชานนท์เป็นนายกฯ

อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ท่านสมชาย วสงศ์สวัสดิ์ ชู นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ เบอร์ 1 เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะคนต่อไป โดยอดีตนายกรัฐมนตรี สมชาย พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่ตลาดแม่เหียะ และ ตลาดวรุณ ชูนายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ เบอร์ 1 เป็นนายกเทศมน ตรีเมืองแม่เหียะ คนต่อไป ของพี่น้องชาวบ้านแม่เหียะ พร้อมกับขอฝากให้ช่วยพิจารณาเลือกนายชานนธ์ และกลุ่มเพื่อไทยแม่เหียะเบอร์ 1 – 6 ยกทีม ทุกเขต พร้อมกันนี้นายสมชาย ยังได้เดินพบปะกับพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดแม่เหียะและตลาดวรุณ

พูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมขอให้พีค่น้องโปรดช่วยกันเลือกและให้ความวางใจ ร่างนโยบาย พรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมืองแม่เหียะรวมถึง ด้านสังคม ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม การพัฒนาเมืองแม่เหยะแบบ ไร้รอยต่อเชื่อมได้ทุกภาคส่วน แถมยังฝากอีกว่า พรรคเพื่อไทย พรรคของคนเชียงใหม่ ขอให้พี่น้องไว้วางใจเลือกสมาชิกพรรคเพื่อไทย นายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ เบอร 1 และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เบอร์ 1 – 6 ยก ทีม ทุกเขต โดยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวแม่เหียะอย่างเนืองแน่น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
รายงาน

Related posts