#แม่หลวงนุ้ยรับรางวัล อสม.ดีเด่น จ .เชียงใหม่ จากรองผู้ว่าเชียงใหม่

ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเสื้อสามารถ ช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องทิศทางและบทบาทของ อสม. ในการบริการ วัคซีนโควิด-19 ในการนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นางสาวโสรัตยา บัวชุม หรือแม่หลวงนุ้ย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
รายงาน

Related posts