“รอบทิศ สี่แคว”

กรมฝนหลวง จับมือ กองทัพบก เปิดปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ปี 2564 สร้างความมั่นใจสู้ภัยแล้ง เติมปริมาณน้ำใช้เพื่อการเกษตร และบรรเทาหมอกควัน!!

 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ภายใต้ความร่วมมือกับกองทัพบก (ทบ) ประจำปี 2564 ณ สนามบินนครสวรรค์ ซึ่ง ทบ.สนับสนุนและอำนวยความสะดวกมาตลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และสำหรับเครื่องบิน CASA 1 ลำ จะประจำการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ณ จ.นครสวรรค์ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ จากนั้นะไปประจำการที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ลพบุรี วันที่ 1 เม.ย.2564

*****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมช่างดูคลองบางพระหลวง ชาวบ้าน 7 ตำบล 3 อำเภอ ขอประตูน้ำ ส่วนฝายจะวัดระดับความสูงต่ำของพื้นที่อีกครั้ง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้วเลขานุการนายกอบจ. และคณะช่างอบจ. เดินทางเข้าไปที่ตำบลบางพระหลวง โดยมี นายณรงค์ พนมวัน สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์,นายวสันต์ เสียงเรืองแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต อ.เมือง  นางกัลย์ชพร รอดบํารุง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตชุมแสง นายเทพพร ราชกิจ นายกอบต.บางพระหลวง นายชัชชัย ราชกิจ กำนันตำบลบางพระหลวง นายเสริม หาญลำยวง นายกอบต.ทับกฤชใต้ นายสิทธิชัย ศรีสิทธิการ กำนันตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง และชาวบ้านรอรับพร้อมทั้งบรรยายสภาพปัจจุบัน ปัญหาในพื้นที่

หลังจากได้รับฟังสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านแล้ว พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไปดูจุดที่จะทำประตูน้ำบริเวณหน้าวัดท่าล้อ หมู่ 5 ตำบลบางพระหลวง และรับปากว่าจะดำเนินการสร้างประตูน้ำให้ โดยจะให้ช่างจากกองช่างอบจ.นครสวรรค์ เข้าไปทำการสำรวจพื้นที่ที่จะทำประตูน้ำ รวมทั้งวัดระดับความต่างของพื้นที่ หากพื้นที่มีระดับต่างกันมาก ก็จะทำฝายน้ำล้น หากระดับของพื้นที่ไม่แตกต่างกันมากนักก็เพียงทำประตูน้ำโดยไม่ต้องใส่ฝายน้ำล้น

หลังจากทำการสำรวจแล้ว จะให้ช่างของกองช่างอบจ.นครสวรรค์ ออกแบบประตูน้ำ คำนวณงบประมาณเพื่อที่จะใช้ดำเนินการและทำเป็นโครงการเร่งด่วน เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสภาอบจ.นครสวรรค์ และจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป

***************************

เกษตรนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่โครงการสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด


☀️☀️วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่โครงการสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยง และแปรรูปจิ้งหรีด พันธุ์ทองแดง ทองดำ สะดิ้ง เน้นให้ความความรู้ วิชาการ การตลาด แปรรูป และวางแผนงานร่วมกัน

****************************

มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมต้อนรับ รมช.เกษตร ฯ เปิดแถลงข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นภายใต้ความร่วมมือกับ ทบ. ประจำปี 2564

พล.ต. อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31 มอบหมายให้ พ.อ. นภัทร ศรีธนโชต เสธ.มทบ.31 ร่วมให้การต้อนรับ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. และร่วมงานแถลงข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นภายใต้ความร่วมมือกับ ทบ. ประจำปี 2564 ณ สนามบินนครสวรรค์ อ.เมือง จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

*********************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กับการดูแลสุขภาพประชาชนป้องกันโรคร้าย ภารกิจสนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายพื้นที่ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 8-19 มีนาคม 2564

โดยชุดปฏิบัติการขจัดโรคร้าย “ไข้เลือดออก” ทีมงานฝ่ายป้องกัยและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.นครสวรรค์

*****************************

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุนทร ผู้ถนอมวงศ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรับทราบข้อมูลพร้อมแนะนำหลักปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

***************************

“ประธานหนุ่ย” คนขยัน ว่างเว้นการบริหารงานขับเคลื่อนสภาฯ มุ่งมั่นลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นำปัญหาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เร่งแก้ไขทันที วานก่อนนำคณะพลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิง ดูพื้นที่สร้างประตูน้ำ ต.บางพระหลวง ช่วยเหลือชาวบ้าน 3 อำเภอ เยี่ยมเลยครับ

นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สจ.เขต อ.เมืองนครสวรรค์ )

*********************************

ขยันขันแข็ง แรงไม่ตก ชาวบ้านมีปัญหา “เลขาหมู” วิ่งเข้าหาทันที ช่วงนี้ว่างเว้นงานสภาฯ เร่งลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วน

นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สจ.เขต อ.เมืองนครสวรรค์ )

********************************

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรม”สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมะเกลือ.

ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี. จึงขอฝากขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้..

*********************************

ยุวสตรีดีเด่น นางสาวชวิศา. สิทธิกรณ์. “น้องครีม” นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์เข้ารับรางวัล”ยุวสตรดีเด่น”

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2564 จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. เมื่อวันก่อน

*********************************

ปัจฉิมนิเทศ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมเป็นประธานกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน”

ของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563. เมื่อวันก่อน..

*********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ตาคลี แก้ไขปัญหาแล้ง ให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างพอเพียง

*******************************

*********************************

ธนิศา (พัช)   – อ.ชาติชาย  – ครูเฉลิม   รายงาน

 

Related posts