#คุณบุญเรือง ชูบุญตระกูล บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณบุญเรือง ชูบุญตระกูล บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณประสิทธิ์ เวชโพธิ์ และคุณอำนาจ อนันต์ โดยมีคุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้างานห้องใต้ร่มพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ บ้านพัก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts