#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบประกาศนียบัตรเสมือนจริง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบประกาศนียบัตรเสมือนจริง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่อง ยกระดับคุณภาพบริการด้วย Advanced HA ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” เพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของสถานพยาบาลที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน  Advanced HA ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts