“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

“ทุกเสียงมีคุณค่า อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
                                                                                                 ****************************
 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ต่อร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 – 2570)

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ต่อร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 – 2570) และร่างข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2564 – 2570)

โดยมีางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน

***************************

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวศึกษาดูงานชุมชนบ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงานเวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน “Tourism & Hoppitality Intensive for New Normal Knowledge program” ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม

*****************************

สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ คุมเข้ม เดินหน้าตรวจรถควันดำอย่างต่อเนื่อง หวังป้องกันและลดปัญหา PM 2.5 จากยานพาหนะ ซึ่งหากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและสั่งห้ามใช้รถทันทีจนกว่าจะแก้ไข

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชีงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานขนส่งสาขา ทั้ง 3 แห่ง ตามมาตรการการตรวจสภาพรถที่กำหนดไว้ รวมทั้งออกตั้งจุดตรวจควันดำของรถโดยสารและรถบรรทุกบนถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและสั่งห้ามใช้รถทันทีจนกว่าจะแก้ไข และผ่านการตรวจสอบใหม่ จึงจะสามารถกลับไปใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการออกให้บริการตรวจสอบควันดำรถราชการของหน่วยงานต่าง ๆ หากค่าควันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้นำรถไปปรับปรุงแก้ไขและเข้ารับการตรวจสอบใหม่ จึงจะสามารถนำรถไปใช้งานได้

******************************

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ทำการบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วกว่า 80 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำกว่า 40,000 ลิตร แจ้งประชาชนหากต้องการฝนในพื้นที่ สามารถติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้โดยตรง

(16 มี.ค. 64) นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นายกฤติชัย ธรรมสอน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ถึงผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยยังคงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

****************************

ชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม เทศกาลลาบเมือง 64 ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

****************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายศุภชัย กัลปสันติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและบุคลากรจัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว

**************************

ชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ จัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลลาบเมือง 64 ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว โดยภายในงาน ดังกล่าว จะมีการจัดแข่งขันลาบเมือง ลาบลีลา(ลาบเนียน) การประกวดจัดผักกับลาบ และการประกวดเทพี และ เทพบุตร

นายสินชัย พชรธนาพร ผู้อำนวยการสำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่ ประธานจัดงาน ทุ่งเทสุดกำลังใจ

*******************************

สว่นนักข่าวรุ่นเก๋า “เสี่ยจี” ประธานจัดการประกวดเทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64 พร้อมด้วยคณะกรรมการของชมรมฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เทศกาลลาบเมือง 64 ปีนี้ ม่วนแต๊ ยิ่งใหญ่สมคำลำลือ ที่มีมาแต่อดีต

นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ

******************************

“นายใหญ่สายบุญแห่งกัซซัน” เดินสายทำบุญไม่เคยขาด ตระเวณ สร้างวัด ถวายเพลอย่างต่อเนื่อง ผลบุญหนุนส่งกิจการรุ่งเรือง

คุณประวิทย์  เริงโพธิ์ และคุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา แห่งกัซซัน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท สั่งทำอาหารเจให้ศรีคนเก่าแก่นำไปถวายเพล แด่ “ครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลสารภี” มากว่าปีล่ะ กลัวท่านจะไม่อร่อยและไม่เจริญอาหารวันนี้เลยสั่งศรีว่าตีอแต่นี้ไปก่อนนำอาหารเพลไปถวายให้แบ่งให้พี่ฟ้าชิมจะทานเจมื้อกลางวันพร้อมไปกับท่านด้วยและจะได้ตรวจสอบอาหารก่อนนำไปถวายเพลด้วยได้ทั้งบุญได้ทั้งงดเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไป 1 มื้อถ้านั่งทำงานอยู่กัซซันเลกาซี่สาธุรับบุญร่วมกันนะคะ

********************************

ชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม เทศกาลลาบเมือง 64 ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

*****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์เชียงใหม่, แหล่งข่าวทุกสำนัก

Related posts