“รอบทิศ สี่แคว”

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าวัดป่าหัวตลุก กราบหลวงปู่ลี ช่วยหาดินทำฐานเจดีย์พุทธคยา พร้อมพัฒนาถนนเข้าวัด ดูคลองรับน้ำลาดยาว

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 17 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายก.อบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. และคณะช่างอบจ. เดินทางไปที่ วัดป่าหัวตลุก หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคกช้าง ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว พร้อมทั้งเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ลี ตาณังกโร เจ้าอาวาสวัดป่าหัวตลุก โดยมีดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายก.อบต.ลาดยาวและคณะ ร่วมกันอธิบายสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่

สภาพปัจจุบัน วัดป่าหัวตลุกกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัด และสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือกำลังจะมีการสร้างพระเจดีย์พุทธคยา ตามแบบที่ประเทศอินเดีย เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย แต่เนื่องจากทางวัดยังขาดดินที่จะนำมาถมในพื้นที่ที่จะใช้สร้างพระเจดีย์และทำเป็นฐานพระเจดีย์ให้สูงกว่าพื้นที่ปกติทั่วไป ทางอบต.ลาดยาว จึงประสานงานขอให้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ช่วยจัดหาดินนำมาถมเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว

***************************

กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 เม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน 20 เม.ย.64 (ยกเว้น 6 เม.ย.64 และ 12-15 เม.ย.64)
โดยในปีนี้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้แก่
– ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2543 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์
– ผู้ที่เกิด พ.ศ.2535 – 2542 ซึ่งมีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี
ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียกฯ
ส่วน “คนผ่อนผัน” หากต้องการสละสิทธิ์จากการผ่อนผัน ต้องไปแจ้งต่อ “สัสดีภูมิลำเนาทหาร” ไม่เกินวันที่ 25 มี.ค.64
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอําเภอ/สํานักงานสัสดีจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ กองการสัสดี/ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 02-223-3259
                                                                                                                         **************************
การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) งานศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟ สาย แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคมนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) งานศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถฟ สายแม่สอด-ตาก- กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม42C เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                              ******************************

เทศกาลสงกรานต์ 2564 ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ ฉลองประเพณีไทย ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรค #สุขไม่เสี่ยง

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ  ดูน้อยลง

                                                                                                                          *****************************
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในจังหวัดนครสวรรค์
ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ (MOU)
                                                                                                                            ****************************
คณะทำงานตรวจประเมินสำนักงานตามโครงการประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564
 นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการฯ อาทิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ สถิติจังหวัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดฯ และผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินในส่วนของราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ แนวทางการประเมิน คำนึงถึงด้านความสะอาด ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการดำเนินงานตามหลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ซึ่งในวันนี้ ลงพื้นที่ตรวจประเมินส่วนราชการ 4 แห่ง ได้แก่
                                                                                                                                               *****************************

ปปท.เขต 6 ทำความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

วันที่ 17  มีนาคม 2564 นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและทุจริตในภาครัฐ เขต 6 เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาการทำงานเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐระหว่างสำนักงานภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกับ ปปท.เขต 6  ณ ห้องประชุมอวค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


***********************************

*********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าวัดป่าหัวตลุก กราบหลวงปู่ลี ช่วยหาดินทำฐานเจดีย์พุทธคยา พร้อมพัฒนาถนนเข้าวัด 

******************************

*****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่โกรกพระ เตรียมขุดสระ กักเก็ยน้ำไว้ให้ชาวบ้านใช้ 

*****************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม  กระแซะ

Related posts