#ท็อป-วราวุธ ส่ง ยุทธพล เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่าย ทสม.เพชรบุรี

17 มีนาคม 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรมาตรฐาน ทสม. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยมีนายชาตรี วชิระเผด็จศึก เป็นผู้กล่าวรายงาน นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำภอชะอำและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรมครั้งนี้ คือกลุ่ม ทสม.ที่ยังไม่ผ่านการอบรมพื้นฐาน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิก ทสม.จำนวน 1,635 คน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

Related posts