#นายก อบจ. นำทีมเข้าวัดป่าหัวตลุก กราบหลวงปู่ลี ช่วยหาดินทำฐานเจดีย์พุทธคยา พร้อมพัฒนาถนนเข้าวัด ดูคลองรับน้ำลาดยาว

ขยายถนนวัด ดูคลอง

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 17 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอยที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. และคณะช่างอบจ. เดินทางไปที่ วัดป่าหัวตลุก หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคกช้าง ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว พร้อมทั้งเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ลี ตาณังกโร เจ้าอาวาสวัดป่าหัวตลก โดยมีดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกอบตลาดยาวและคณะ ร่วมกันอธิบายสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่

สภาพปัจจุบัน วัดป่าหัวตลุกกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัด และสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือกำลังจะมีการสร้างพระเจดีย์พุทธคยา ตามแบบที่ประเทศอินเดีย เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย แต่เนื่องจากทางวัดยังขาดดินที่จะนำมาถมในพื้นที่ที่จะใช้สร้างพระเจดีย์และทำเป็นฐานพระเจดีย์ให้สูงกว่าพื้นที่ปกติทั่วไป ทางอบต.ลาดยาว จึงประสานงานขอให้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ช่วยจัดหาดินนำมาถมเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว

อีกเรื่องหนึ่งคือ ถนนทางเข้าวัดป่าหัวตลุก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนแยกจากถนนสาย นครสวรรค์-ลาดยาวและแยกเข้ามาที่วัดป่าหัวตลุก มีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง แคบและมีฝุ่นเป็นจำนวนมาก ไม่สะดวกแก่ประชาชนในการที่จะเดินทางมากราบหลวงปู่ลี และเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ทางอบต.ลาดยาว จึงขอให้ทางอบจ.ช่วยดำเนินการพัฒนาขยายไหล่ถนน ขยายผิวการจราจรให้กว้างขึ้น รวมทั้งขอให้ช่วยทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในด้านการแก้ไขปัญหา การหาดินทำฐานพระเจดีย์พุทธคยา ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกอบต.ลาดยาว แจ้งว่าที่บึงหล่มมีดินอยู่เป็นจำนวนมาก จะสามารถนำดินจากบึงหล่มมาใช้ถมทำฐานพระเจดีย์พุทธคยาได้แต่ยังขาดแคลนรถที่จะบรรทุกดินจากบึงหล่มมาถม จึงอยากขอให้ทางอบจ.ช่วยจัดหารถบรรทุกดิน ขนดินจากบึงหล่มมาถมที่วัดป่าหัวตลุกเพื่อทำฐานพระเจดีย์

ในส่วนของการพัฒนาและขยายถนนและผิวการจราจรนั้น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ แจ้งว่าจะให้ช่างจากกองช่าง มาทำการวัดสำรวจเส้นทางระยะทาง เพื่อจะคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และจะต้องนำไปทำแผนเพื่อขอรับงบประมาณ และจะขออนุมัติงบประมาณจากสภาอบจ.นครสวรรค์ ก่อนที่จะไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ในส่วนของปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในหลายพื้นที่ของนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นำคณะมาดูสภาพคลองในเขตตำบลวัดไทร อำเถอเมืองนครสวรรค์ ที่รับน้ำจากเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอบรรพตพิสัย ที่จะไหลลงมาตามคลองโพธิ์ คลองท่าขนมจีน ทางหนึ่งแยกเข้าตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ อีกทางหนึ่งแยกลงคลองบางประมุงหรือคลองวังไผ่ ไหลไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ และส่วนหนึ่งของคลองท่าขนมจีนน้ำจะไหลจะมาจากตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ในช่วงหน้าน้ำหลากน้ำจะไหลเข้าพื้นที่ตำบลวัดไทร และไปท่วมหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ

จากการสำรวจ ลำคลอง และท่อลอด มีหลายแห่งที่ลำคลองเมื่อมาถึงถนนพหลโยธินเชื่อมต่อนครสวรรค์-กำแพงเพชร หลายคลองอยู่ในสภาพแห้ง ตื้นเขินและชาวบ้านใช้พื้นที่ลำคลองทำการเกษตรทำให้คลองหายไป น้ำจึงไม่สามารถไหลต่อไปตามเส้นทางเดิมที่เคยไหลไปได้ จึงเอ่อล้นท่วมพื้นที่หลายชุมชนในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์
///

Related posts