#บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่อง High-flow oxygen ให้แก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มช.

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ตัวแทนกลุ่มชมรมสารธรรมล้านนา, กลุ่มเพื่อนคุณโอบอุ้ม กนกวลีวงศ์ และกลุ่มเพื่อนคุณอมรรัตน์ รัตนเกียรติถาวร บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่อง High-flow oxygen ให้แก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.สนิท เรืองรองรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts