#บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องออสโตมีคลินิกและแผล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ตัวแทนกลุ่มชมรมสารธรรมล้านนา, กลุ่มเพื่อนคุณโอบอุ้ม กนกวลีวงศ์ และกลุ่มเพื่อนคุณอมรรัตน์ รัตนเกียรติถาวร บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องออสโตมีคลินิกและแผล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts