#เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 56 ปี

พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 56 ปี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts