#มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ BIPAB และเครื่อง High-flow oxygen ให้แก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 1

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จาก
– ทพญ.เจนจิรา ระวัฒน์ 105,000 บาท
– คุณสุขมาล อิงคสุวรรณ 105,000 บาท
– คุณศิราณี หวังมณีดากุล 100,000 บาท
– ชมรมสารธรรมล้านนา 40,000 บาท
สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ BIPAB และเครื่อง High-flow oxygen ให้แก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.นพ.สนิท เรืองรองรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts