#CSE จับมือ CZECH ฯ นำนวัตกรรมสร้างมูลค่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ด้วยทางบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Chiang Mai Social Enterp rise หรือ CSE) โดยนายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ ร่วมกับสาธารณรัฐเช็ก นำนวัตกรรมเครื่องหมักวัสดุอินทรีย์ระบบเติมอากาศ (ROBUSTCZ02) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากสาธารรัฐเช็ก

โดยมีนายนที เทพโภชน์ ที่ปรึกษาโครงการ จากบริษัท วี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด(V RENEWBLE)ดำเนินการนำเข้าเครื่องจักรและประสานงานตามโครงการความร่วมมือ เพื่อสร้างมูลค่าวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรและช่วยต่อยอดรายได้ให้ชุมชน
โดยมี มร.มาเร็ก ลิบซีซกี เอกอัคราชทูตสาธารณรับเช็กประจำประเทศไทย ได้เป็นผุ้แทนส่งมอบเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ ระบบเติมอากาศ ให้แก่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทดลองใช้ในโครงการนำร่องบนพื้นที่สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม ระยะเวลา 3 เดือนในการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแทนที่การเผา ณ สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จำกัด
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
รายงาน

Related posts