#พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2563
นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการ นายณธนา กัณตาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ และนายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง เป็นประธานในพิธี

Related posts