“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พร้อมสั่งงดบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่ 7 วัน ตั้งแต่ 15 มีนาคม นี้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันสะสมในพื้นที่

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากทั้ง 25 อำเภอ่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและการการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยที่ประชุมได้รายงานผลการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พบว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 3,041 จุด เมื่อเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมาพบว่าลดลงไปร้อยละ 39.08 โดยพื้นที่ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พบว่าอยู่ระหว่าง 17-98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง เริ่มมีผลต่อสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สามารถเก็บใบไม้แห้งจากพื้นที่ป่า นำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง และจัดเก็บเพื่อทำปุ๋ยแล้วกว่า 5,000 ตัน โดยในเขตพื้นที่อำเภอโซนใต้ได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปเรียบร้อยแล้ว และในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจะเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตอำเภอโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

*****************************

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดกิจกรรม “ART FOR ELEPHANT” ระดมทุนช่วยเหลือช้างที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ART FOR ELEPHANT” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชกาาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรม ที่ เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม ตำบลร้องวัวแดง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

*****************************

CP สนับสนุนน้ำดื่ม 10,000 ขวด ในภารกิจดับไฟป่า ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ พร้อมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่

*****************************

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Kjersti Rodsmoen เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย H.E. Jon Thorgaard เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย H.E. Jon Astrom Grondahl เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย H.E. Mr. Jyri Järviaho เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ “Education, Innovation and Sustainability” สำหรับการประชุมดังกล่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสผลักดันและพัฒนากลไกความร่วมมืออย่างรอบด้านกับคณะทูตในกลุ่มสแกนดิเนเวีย และผลักดันการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของประเทศในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียไปเผยแพร่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ. บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ คณบดี ร่วมให้การต้อนรับ และ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง“Suan Dok Health Innovation District (SMID)” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

***************************

ลูกหลาน ตระกุลพฤกษ์ทยานนท์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เพื่ออุทิศผลบุญให้ อากงหลิ่มเหลี่ยงเม้ง อาม่าปึงฉื่อเตี่ย โดยมี รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

**************************

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ชี้แจงข้อเรียกร้องชาวม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ม่อนแจ่มปิดล้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในขณะตรวจตราพื้นที่ม่อนแจ่ม ในช่วงเช้าของวันที่ 15 มี.ค. 2564 บริเวณม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากไม่พอใจที่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้สั่งการระงับไม่ไห้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือปูนขนาด2-3ชั้น)ในพื้นที่ม่อนแจ่มซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาโรงแรมและรีสอร์ท และต่อมานายอำเภอแม่ริมได้เข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน จึงได้มีการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ 6 คน และมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ
1. ขอให้ระงับการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กรณี ราษฎรสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 3 ราย
2. ขอให้ราษฎรในพื้นที่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทำกินของตนเองได้
3. ขอให้เร่งพิสูจน์สิทธิที่ดิน ตามมติครม. 30 มิถุนายน 2541 และ 11 พฤษภาคม 2542
4. ขอให้เร่งดำเนินการตามคำวินิฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ม่อนแจ่ม

**************************

แม่มดกัญชาจัดแถลงการจัดประชุมสัมมนาวิจัยกัญชาทางการแพทย์
ที่หอประชุม แคนนาบิส ซิตี้ ฮอลล์ เวียงอโรคยา เดอ สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดร.หมอแก้มหอม ณ ลานช้าง ประธานเวียงอโรคยา เดอ สารภีฯ ได้เปิดแถลงข่าวในการที่จะจัดประชุมสัมนาวิชาการ งานวิจัยกัญชาทางการแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 1 เชียงใหม่ วันครอบครัวกัญชาไทย ร่วมกับภาคีกัญชาแห่งชาติ เพื่อนำความรู้แบบแพทย์องค์รวมคือ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แพทย์ผสมผสาน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงเคสรักษาจริง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีความหลากหลายทั้งในระดับท้องที่ และระดับชาติ ให้เกิดมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีกำหนดในการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้กัญชาศาสตร์แห่งเอเชีย เวียงอโรคยา เดอ สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-6717772,064-6157555

***************************

นำกีฬากอล์ฟส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองล้านนา สร้างคุณค่าให้กับนักออกรอบ กับโปรโมชั่นใหม่โดนใจ นักกอล์ฟทุกสารทิศ ต่างหลังไหล่แดนเหนือ ถิ่นล้านนา เยี่ยมเลยครับ

คุณ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

******************************

นักข่ารุ่นเก๋า ไฟยังลุกโชน ยังคงตระเวณข่าว นำสาระสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสังคม นำเสนอสู่สาธารณชน อย่างสม่ำ เสมอ

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ

**************************

ที่สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมร่วมลงแข่งขัน ในกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟการกุศล GASSAN KHUNTAN SINGHA LAMPH UN CHARITY 2021

โดยมีคุณ (ฟ้า)  พรหมพร เอี่ยวจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการ คุณไพศาล เอี่ยมจิตเมตตา ผู้จัดการทั่วไป คุณสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่าย ขายในเครือกัซซัน ได้ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดลำพูนในการบำบัด ทุกข์บำรุงสุข ช่วยเหลือผุ้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่ครอบครัวข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือผุ้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จังหวัดลำพูน

********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์เชียงใหม่, แหล่งข่าวทุกสำนัก

 

Related posts