“รอบทิศ สี่แคว”

เร่งพัฒนา คืนระบบนิเวศน์ ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด แก้น้ำท่วม-แล้ง เกือบแสนไร่
.
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เผยแผนการฟื้นฟูพัฒนาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และประมง ตลอดจนเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานว่า ปัจจุบันสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ทำการขุดลอกบึงบอระเพ็ดในลักษณะเป็น DEEP POOL (บ่อลึก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด รวม 4 จุด

**************************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าชุมแสง ดูคลองตาโขง เตรียมขุดลอก  สจ. สาวพร้อมกำนัน นายก อบต. ปชช.รอชี้แจงปัญหา ขอรับความช่วยเหลือ

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์,ร.ต.ท.พิทักษ์ พันงิ้ว, นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.และคณะเดินทางไปที่คลองลำตาโข่ง ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าไม้และหมู่ 6 ตำบลฆะมัง คลองมีความยาว 2 กิโลเมตร ชาวบ้านขอให้มีการขุดลอกคลอง พร้อมทั้งขยายคลองให้กว้างขึ้น และสร้างฝายน้ำล้นเพื่อจะได้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้

โดยมี  นางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง “สจ.เปิ้ล” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอชุมแสง พร้อมด้วย นายอำนาจ บุญเกษม กำนันตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง และกลุ่มชาวบ้าน ร่วมกันชี้แจงความเดือดร้อนพร้อมทั้งขอรับความช่วยเหลือจากอบจ.นครสวรรค์ ซึ่งพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ ได้เดินทางเข้าไปดูพื้นที่จริง  ตามที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแจ้งมา พร้อมเตรียมแก้ไขปัญหา มอบหมายให้สมาชิกสภาอบจ.ในเขตพื้นที่ เป็นตัวหลักในการติดต่อประสานงานกับกำนัน นายกอบต.และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และจะจัดส่งช่างเข้ามาทำการสำรวจ ก่อนที่จะออกแบบ คำนวณงบประมาณ และขออนุมัติโครงการ เพื่อรับงบประมาณจากสภาอบจ. ก่อนที่จะดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

**************************

เกษตรจังหวัด นครสวรรค์ ร่วมกับ นายก อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตำบลท่าไม้ ร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนาย​ธนวรรธน์​ ท้วม​เทศ​ เกษตร​อำเภอ​ชุมแสง​ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง มีผู้นำในท้องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหาผักตบชวา การปลูกพืชหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ การก่อสร้างถนน และการทิ้งดินจากการปรับปรุงขุดลอกคลอง 📍ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ ตำบลท่าไม้ สำรวจคลองที่จะทำการขุดลอกปรับปรุง
โดยมีพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เป็นหัวหน้าทีมในครั้งนี้ด้วย

**************************

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแม่น้ำน่าน

นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณัฐพล อุ่มอ่อนศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าริมแม่น้ำน่าน ในเขตอำเภอชุมแสง เพื่อติดตามสถานการณ์การสูบน้ำและประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในช่วงฤดูแล้ง

*************************

วลีเด็ด วันนี้ “เดี๋ยวทำให้” คำพูดที่โดนใจชาวบ้าน ด้วยเสียงทุ้ม นุ่ม แต่หนักแน่น

ของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นว่า ปัญหาความเดือดร้อนที่กำลังประสพอยู่ ต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างแน่นอน

*****************************

สอง สจ. คนสวย คนเก่ง แห่งอำเภอชุมแสง ออกแรงพาพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวรรค์ ลุยฝุ่น ลุยป่า ท่ามกลางแสงแแดอันร้อนแรง

นางกัลย์ชพร รอดบำรุง, หรือด๊อกเตอร์อ๋อย ,นางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง หรือ สจ.เปิ้ล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอชุมแสง ลงพื้นที่ดูแลแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน ขยันจริงๆ ชาวบ้านเห็นแล้วชื่นใจ ไม่ผิดหวัวที่ลงคะแนนให้

**************************

อายุเป็นเพียงตัวเลข  ถึงเก่าแต่เก๋าเรื่องงานบริหาร เคียงบ่าเคียงไหล่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ “นายกผู้มีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาน้ำให้ชาวบ้าน ” ลงพื้นที่ทุกแห่งหน ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย เพื่อพี่น้องประชาชน มีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตรอย่างพอเพียง เยี่ยมเลยครับ

พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

***************************

“ประธานหนุ่ย” ลุยงานอย่างเต็มที่ ให้งานบริหารสภาองค์การบริหารหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  มีประสิทธิภาพและต้องเดินไปอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพี่น้องประชาชนทุกท้องถิ่น

นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*******************************

ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ “รองหน่อง” ทำงานอย่างเข้มข้น นำข้าราชการในสังกัด สนองนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างเร่งรีบ และทันที  ในการบริการและช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มที่ ทุกหน่วยงาน พร้อมครับผม

สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

******************************

..ดร.จงกล เดชปั้น ผอ.โรงเรียนนครสวรรค์.ประชาสัมพันธ์มายังนักเรียนที่จะสอบเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ ป. 6 เข้า ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก. และม.3 เข้า ม.4 โครงการพสวท., ห้อง MP. และห้องพิเศษวิทยาศาสตร์รับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่. 19 – 23 มีนาคม 2564 ป.6.

สอบวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 และ ม.3. สอบวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 สนใจสมัครสอบศึกษาทางเว็บไซด์ของโรงเรียน….

***********************************

…ไลออนอานนท์ โอปัน นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์และดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เลขาธิการสโมสรฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี2564 – 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2564. ณ ร้านวิรัณย์ตา หน้าผา วันก่อน…

******************************

……การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯคนใหม่

ปรากฎว่าสมาชิกฯไว้วางใจเลือก ปิยชาติ อ้นสุวรรณ แทนดร.สมศักดิ์ ลิลา. ที่หมอวาระลง ก็นับว่าเหมาะสมทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและศักยภาพ ด้วยประการทั้งปวง ยินดีด้วยครับ…

*****************************

*********************************

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมนายกองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ท่าไม้ ชุมแสง ร่วมแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านและเกษตรกร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

************************

******************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าชุมแสง ดูคลองตาโขง เตรียมขุดลอก  สจ. สาวพร้อมกำนัน นายก อบต. ปชช.รอชี้แจงปัญหา ขอรับความช่วยเหลือ

 

*********************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม    กระแซะ

 

 

Related posts