#พ่อเมืองลำพูนเปิดงาน แข่งขันกอล์ฟการกุศล ที่กัซซันขุนตานกอล์ฟ

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ที่สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมร่วมลงแข่งขัน ในกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟการกุศล GASSAN KHUNTAN SINGHA LAMPH UN CHARITY 2021

โดยมีคุณ พรหมพร เอี่ยวจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการ คุณไพศาล เอี่ยมจิตเมตตา ผู้จัดการทั่วไป คุณสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่าย ขายในเครือกัซซัน ได้ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดลำพูนในการบำบัด ทุกข์บำรุงสุข ช่วยเหลือผุ้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่ครอบครัวข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือผุ้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จังหวัดลำพูน

Related posts