#โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณ ปาริชาติ ชัยอินทร์ ผู้จัดการศูนย์ประสานสิทธิ์ประกันสังคม และคณะ จากโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณปิยะภรณ์ ขันธราช หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมคณะ รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts