#“สวนสัตว์เชียงใหม่ กับกิจกรรมวันช้างไทย 2564”

เนื่องในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทยและเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนานรวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย สวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรม วันช้างไทย ขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันช้างไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายบำรุงสัตว์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้น ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ภายในงานสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนาน และยังมีกิจกรรม ไลฟ์ ผ่านช่องทาง Facebook ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เวลา 10.30-11.15 น.และ 14.00-14.45 น. ณ บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมถาม-ตอบ รับของรางวัล,กิจกรรมประดิษฐ์จานกระดาษรูปช้าง,กิจกรรมระบายสีช้างอีกทั้งมีการเลี้ยงขันโตกอาหารโปรดให้แก่ช้างที่อยู่ในส่วนจัดแสดงอีกด้วย
สำหรับ “ช้างไชโย” เป็นสัญลักษณ์ในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2541 ปัจจุบันมีอายุ 23 ปี เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีพ่อช้างชื่อ“พลายเอก”และแม่ช้างชื่อ “พังใหม่”
เชิญเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ในวันช้างไทย พร้อมรับของรางวัลมากมายนะครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ 053 -221179, 053 – 358116

หรือ www.chiangmai.zoothailand.org ทุกวันเวลาราชการ
**********************************************************************************************************************************************************
ลำดับข่าวที่ 8/ 2564 เดือน มีนาคม 2564
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
นางสาวสุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์
นางสาวไพรรินทร์ ยานะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

 

Related posts