#ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันควบคุมไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง(PM 2 .5)

9 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. นายประมวล ขันทะธง ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันควบคุมไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง(PM 2.5) ตามคำสั่งนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์ ผอ.สบอ.16 (เชียงใหม่) ที่ 515/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ขสป.แม่เลา – แม่แสะ โดยมีนายร่มเย็น ธงสิบสอง หน.เขตฯ ต้อนรับ

พร้อมด้วย หน.สถานีควบคุมไฟป่าห้วยน้ำดัง หน.หน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือมาตรการควบคุมป้องกันไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ และปัญหา อุปสรรค
หลังจากประชุมเสร็จนายประมวลฯ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัคว์ป่า ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และเสบียง ไว้ให้แก่ จนท.ขสป.แม่เลา – แม่แสะ, ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าห้วยน้ำดัง และจนท.หน่วยจัดกานต้นน้ำ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า

Related posts