#ทส. ยกทีม รวมใจ จิตอาสา บริจาคโลหิต “Give Blood Save Lives” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กำลังใจและนำคณะผู้บริหารระดับสูง บริจาคโลหิตโครงการกิจกรรม “รวมใจ ทส. จิตอาสา บริจาคโลหิต” Give Blood Save Lives” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ. อังรีดูนังต์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยในส่วนกลาง สามารถบริจาคได้ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เวลา 09.00 -​15.00 น.

และในส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต

Related posts