“รอบทิศ สี่แคว”

ผวจ.นครสวรรค์ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รับฟังปัญหา และส่งเสริมเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอหนองบัว

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมโครงการ เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

******************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  นำทีมเข้าดูปัญหาภัยแล้ง วางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน เกษตรกร  อ. ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์เดินดูคลอง แหล่งน้ำ เตรียมขุดลอกทำฝาย ขุดเจาะ  เป่าบ่อบาดาล

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์ุงิ้ว เลขานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. และคณะช่าง เดินทางเข้าพื้นที่ อำเภอท่าตะโก อำเภอตากฟ้า หลายแห่ง เพื่อดูปัญหาภัยแล้ง ดูคลองส่งน้ำ ดูอ่างเก็บน้ำ เพื่อหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หลายจุด โดยมีนายเฉลิมชัย สวรรค์คณากร สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอตากฟ้า และผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านบรรยายสรุปพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ
เดินทางไปที่ หมู่ 3 เทศบาลตำบลตากฟ้า ด้านหลังเทศบาลมีสระน้ำ พื้นที่ 18 ไร่ แต่ในสระดังกล่าว มีน้ำอยู่น้อยมาก ไม่สามารถใช้ทำน้ำประปาได้ และส่วนหนึ่งของสระอยู่ในสภาพตื้นเขิน มีก้อนหินขนาดใหญ่ อยู่ก้นสระ ซึ่งไม่สามารถจะขุดลอกได้ในส่วนนี้ และมีคลองขุด ที่ชาวบ้านในพื้นที่ขุดขึ้น เพื่อรับน้ำที่ไหลบ่ามาจากตำบลพุนกยูง มีประตูน้ำล้นกั้นเพื่อดันให้น้ำไหลเข้าไปในสระได้ ชาวบ้านในพื้นที่ขอให้ทางอบจ. ช่วยขุดลอกสระดังกล่าวให้ จากการดูพื้นที่ของสระน้ำ พบว่าจะสามารถทำการขุดลอกได้ในพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ โดยทางกองช่าง อบจ.จะต้องมาทำการสำรวจก่อนว่าจะสามารถ ขุดได้ลึก เท่าไหร่ อีกส่วนหนึ่ง ชาวบ้านขอให้ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาล เสริมเพิ่มขึ้นอีก โดยทางเทศบาลได้ขุดเจาะบ่อบาดาลไว้จำนวน 5 จุดแต่น้ำยังไม่เพียงพอให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้

*******************************

วันพุธที่10มีนาคม2563 ท่านผู้ว่าราชการจ.นครสวรรค์ ได้เปิดห้องทำงานให้ทีมฟุตบอลเยาวชนอัศวราช เข้าพบเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1.เด็กชายเจษฎา ทั่งศิริ 2.เด็กชายเจษณพัชร เอี่ยมนุช 3.เด้กชายพิทยา แก้วทุ่ง

โรงเรียนบ้านเเก่งชัชวลิตวิทยา 4.เด็กชายขวัญชัย สิงห์ลอ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
5.เด็กชาย รพีภัทร เกิดพร้อมเยาวชนทั้ง5คนได้ไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ณ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1.เด็กชาย กรวิชญ์ เที่ยงธรรม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม2.เด็กชาย พงศกร ชูชีพเยาวชนทั้ง2ได้ไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิระประวัติ ห้องความเป็นเลิศทางด้านกีฬา โดยทั้งนี้ท่านผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้โอวาทให้ตั้งใจศึกษาและมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอลเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดและประเทศชาติสุดท้ายท่านผู้ว่า มอบวัตถุมงคลพระสมเด็จเพชร เงิน ทอง(โควิด-๑๙)แก่เยาวชนทั้ง7เพื่อเป็นที่ระลึก

********************************

รองผู้ว่าฯ หญิงเก่ง คนขยัน ลงทุกพื้นที่ ดูแลพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข เร่งพัฒนาส่งเสริมอาชีพทำกิน เพื่อเศรษฐกิจที่ดีของชาวบ้านทุกท้องถิ่น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย  เยี่ยมเลยค่ะ

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

**************************

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเคลื่อนที่ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายพงศกร ชูโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และคลินิกเคลื่อนที่จังหวัดนครสวรรค์  ณ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม หมู่ที่ 1 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                     ***********************

เกษตรนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)ในพื้นที่อำเภอหนองบัว

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนครสวรรค์ ให้บริการทางการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่ แนวทางการแก้ปัญหาด้านการเกษตร ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร📍📍 ณ โรงเรียนบ้านเขานางต่วม หมู่ที่ 1 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

********************************

สองผู้บริหารในด้านนโยบายพร้อมผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ ปรึกษาแนวทางการทำงานสร้างความผาสุกให้ชาวบ้านทุกหัวระแหงเมืองสี่แคว สนองนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  – สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

*****************************

ดูแลงานบริหาร งานด้านกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้งานบริการประชาชนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ รวดเร็ว ทันความต้องการของประชาชน ทั้งด้านบริการ พร้อมเร่งพัฒนาทุกท้องถิ่นให้เจริญรุดหน้า อย่างรวดเร็ว

นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

***************************

สองแรงแข็งขันฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแรงร่วมใจ ให้การดำเนินงานของสภาฯ รับใช้พี่น้องประชาชน อย่างรวดเร็ว การพัฒนาต้องเร่งทำอย่างเร่งรีบ เพื่อความผาสุกของชาวบ้านทุกแห่งหน

นายณรงค์ พนมวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  – นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

****************************

“เลขาคู่ใจนายกฯ” ลงทุกพื้นที่ ตั้งแต่เช้ายันค่ำ เคียงบ่าเคียงไหล่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ อย่างไม่หวั่นไหว ฝ่าแดด ลัดเลาะชายคลอง เข้าป่า ลุยทุ่ง เพื่อขจัดปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ทุกท้องที่

ร.ต.ท.พิทักษ์ พันงิ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

********************************

ส่วนเลขาทอง คนขยัน ได้รับความไว้วางไจจาก”นายกพลตำรวจเอกสมศักดิ์”  นำเครื่องจักรกล ลุยทุ่งทุ่งท้องที่ บรรพตพิสัย -เก้าเลี้ยว -ชุมแสง -ทะลุ อำเภอเมือง เบิกทางไหลน้ำไหลเข้าที่พื้นที่ เพื่อชาวบ้าน เกษตรกร มีน้ำใช้อย่างพอเพียง แก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซาก

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

****************************

****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตากฟ้าแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเรื่องมีน้ำใช้ไม่พอเพียง เตรียมลอกคลองทำฝาย

*****************************

*************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย  -ครูเฉลิม    กระแซะ

 

 

 

 

Related posts