#เข้าศึกษาดูงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องการเบิกนอกเหนือการเหมาจ่าย และโปรแกรมนำเข้าข้อมูลเพื่อส่งเบิกและงานส่งต่อเรียกเก็บ

คุณ ปาริชาติ ชัยอินทร์ ผู้จัดการศูนย์ประสานสิทธิ์ประกันสังคม และคณะ จากโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องการเบิกนอกเหนือการเหมาจ่าย และโปรแกรมนำเข้าข้อมูลเพื่อส่งเบิกและงานส่งต่อเรียกเก็บ โดยมี รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณปิยะภรณ์ ขันธราช หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts